Re: gstreamer

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-21 22:42:38

Christian Rose writes:
> fre 2004-03-19 klockan 09.20 skrev Göran Uddeborg:
> > > #: tools/gst-launch.c:462
> > > msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
> > > msgstr "FEL: \"pipeline\"-elementet hittades inte.\n"

> > I övrigt har du översatt till rörledning.  Varför inte här?
> 
> I den första är ju pipeline inom citationstecken, så jag antar att det
> är för att explicit markera att det är namnet på elementet, och
> olämpligt att översätta. Eller? Jag låter det vara oöversatt.

Det har du nog rätt i.  Jag håller med om att det är bäst att lämna
det oöversatt.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.