codec?

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-03-20 18:27:23

fre 2004-03-19 klockan 09.20 skrev Göran Uddeborg:
> > > > #: gst/gsterror.c:164
> > > > msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
> > > > msgstr "Det finns ingen komprimeringsmetod som kan hantera denna flödestyp."
> > > 
> > > "Komprimering" tycker jag blir lite fel här. Det handlar om
> > > kodning/avkodning, där visserligen komprimering ofta är en aspekt men
> > > långt ifrån den enda.
> > 
> > Jag översätter "codec" med "komprimeringsmetod" på otaliga ställen i
> > GNOME redan (alla program som använder GStreamer på något sätt samt
> > GnomeMeeting etc.), så ska det bytas ser jag helst en grundlig
> > diskussion innan.
> > 
> > Menar du att du hellre vill ha "kodningsmetod"? Är "komprimeringsmetod"
> > fundamentalt fel?
> 
> Fundamentalt fel vore kanske väl starkt. Men jag tycker det är fel i
> meningen att det inte avspeglar det engelska ordets hela innebörd,
> bara en av många aspekter.
> 
> Det är ju en förkortning av coder/decoder, och handlar alltså primärt
> om kodning och avkodning. Syftet kan vara att övergå från en form
> till en annan, att kryptera eller öka robusthet. Och/eller
> naturligtvis att komprimera. Men komprimering är bara ett av skälen.
> 
> Om jag slår upp i foldoc beskrivs codec som
> 
>  coder/decoder
> 
>  <communications> (CODEC) An integrated circuit or other electronic
>  device combining the circuits needed to convert digital signals to
>  and from analog (Pulse Code Modulation) form.
> 
> I Wikibedia börjar artikeln:
> 
>  Codec
> 
>  Codec is an abbreviation of "coder/decoder", which describes a
>  device or program capable of performing transformations on a data
>  stream or signal. Codecs can both put the stream or signal into an
>  encoded form (often for transmission, storage or encryption) and
>  retrieve, or decode that form for viewing or manipulation in a
>  format more appropriate for these operations. Codecs are often used
>  in videoconferencing and streaming media solutions.
> 
>  For instance, many multimedia data streams need to contain both
>  audio and video data, and often some form of metadata that permits
>  synchronization of the audio and video. Each of these three pieces
>  of data may be handled by different programs, processes, or
>  hardware; but for the multimedia data stream to be useful in stored
>  or transmitted form, they must be encapsulated together.
>  ...
> 
> Dessa båda artiklar stämmer fäl med min syn på begreppet, och visar
> att det kan handla om mycket annat än komprimering.
> 
> Så ja, jag tycker inte komprimeringsmetod är rättvisande.
> Kodningsmetod är ganska bra. Skall man vara riktigt petnoga så är det
> kanske snarare "kodare". Mer än en codec kan i princip användas för
> att koda till/från en viss kodningsmetod. I min mplayer har jag
> t.ex. möjlighet att välja ett stort antal olika codec:ar, som delvis
> överlappar vilka kodningsmetoder de kan förstå.

"kodare" tycker jag är direkt olämpligt, då det är identiskt med
översättningen av "encoder" som också förekommer i meddelanden i samma
typer av program.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.