Re: gstreamer

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-03-18 18:43:22

ons 2004-03-17 klockan 23.40 skrev Göran Uddeborg:
> Jag började tittta på gstreamer, men hann bara en bit ikväll.  Jag får
> återkomma med resten.
> 
> Skall vi inte alls översätta "scheduler"?  Jag har hört ord so
> schemaläggare, men jag erkänner villigt att det inte känns smidigt.
> Planerare vore väl sakligt ganska korrekt, men frågan är om man
> förstår det.

Bra poäng. Jag har i dagligt tal hört "schedulerare" användas i svenska,
men det är nog bara en slarvig direktimport. Jag översätter till
"schemaläggare" då som jag tycker ligger närmast tillhands och som jag
misstänker också kommer att förstås, som du också påpekar.


> Om vi skall behålla ordet kan vi väl åtminstone försvenska stavningen
> till "skedulerare"?

Se ovan.


> > #: gst/gst.c:132
> > msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
> > msgstr "Aktivera utförlig diagnostik för inläsning av insticksmoduler"
> 
> Passar inte "vid" bättre än "för" här?  Det är väl diagnostik som
> kommer just när man läser in modulen, vad jag förstår.

Jo, jag ändrar. Tack!


> > # Felrapporterat i http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=137431
> > #: gst/gst.c:133
> > msgid "path list for loading plugins (separated by '"
> > msgstr "sökvägslista för inläsning av insticksmoduler (åtskild av '"
> > 
> > # Felrapporterat i http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=137431
> > #: gst/gst.c:133
> > msgid "')"
> > msgstr "')"
> 
> Bra att du rapporterat.  Men tills det är rättat kan du ju ändå ha
> citationstecken istället för apostrofer, eller hur?

Umm, jo. Jag fixar.


> > # Felrapporterat i http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=137431
> > #: gst/gst.c:136
> > msgid "Scheduler to use ('"
> > msgstr "Schedulerare att använda ('"
> > 
> > # Felrapporterat i http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=137431
> > #: gst/gst.c:136
> > msgid "' is the default)"
> > msgstr "' är standardalternativet)"
> 
> Motsvarande.

Fixar.


> > #: gst/gsterror.c:56
> > msgid "GStreamer encountered a general core library error."
> > msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt fel i bibliotekskärnan."
> 
> "Core library" borde väl vara "kärnbibliotek", inte "bibliotekskärna"?

Förvisso. Tack!


> > #: gst/gsterror.c:164
> > msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
> > msgstr "Det finns ingen komprimeringsmetod som kan hantera denna flödestyp."
> 
> "Komprimering" tycker jag blir lite fel här.  Det handlar om
> kodning/avkodning, där visserligen komprimering ofta är en aspekt men
> långt ifrån den enda.

Jag översätter "codec" med "komprimeringsmetod" på otaliga ställen i
GNOME redan (alla program som använder GStreamer på något sätt samt
GnomeMeeting etc.), så ska det bytas ser jag helst en grundlig
diskussion innan.

Menar du att du hellre vill ha "kodningsmetod"? Är "komprimeringsmetod"
fundamentalt fel?


> > #: gst/gsttag.c:107
> > msgid "free text commenting the data"
> > msgstr "frihandstext som kommenterar dessa data"
> 
> "Frihand", tror du det? :-) "Fri text" kan jag gå med på, men den har
> knappast skrivits på frihand, utan med hjälp av ett tangentbord.

Ok.


> > #: gst/gsttag.c:171
> > msgid "performer"
> > msgstr "utförare"
> > 
> > #: gst/gsttag.c:172
> > msgid "person(s) performing"
> > msgstr "person(er) som utför"
> 
> Ovanligt ord i sammanhanget.  Kanske "aktörer"?

Ja, det var det ordet jag letade efter. Tack!


[...]
> > #: gst/gsttag.c:206
> > msgid "minimum bitrate"
> > msgstr "minimal bithastighet"
> > 
> > #: gst/gsttag.c:207
> > msgid "minimum bitrate in bits/s"
> > msgstr "minimal bithastighet i bitar/s"
> > 
> > #: gst/gsttag.c:211
> > msgid "maximum bitrate"
> > msgstr "maximal bithastighet"
> > 
> > #: gst/gsttag.c:212
> > msgid "maximum bitrate in bits/s"
> > msgstr "maximal bithastighet i bitar/s"
> 
> Gäller det vad som varit under en uppspelning?  I så fall passar väl
> "minsta/högsta" bättre.  Eftersom det även talas om genomsnittlig,
> känns det mer som uppmätta värden än satta gränser.

Ok, det kan jag köpa, jag ändrar.

Du ska ha stort tack för granskningen! Ny version av översättningen
finns på http://www.menthos.com/po/tp/gstreamer-0.7.6.sv.po.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.