xfree86_xkb_xml

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-03-18 23:31:44

HÀr kommer översÀttningen av xfree86_xkb_xml. Ta gÀrna en titt. Filen
finns Àven pÄ
http://www.menthos.com/po/tp/xfree86_xkb_xml-4.4pre1.sv.po.


Christian

# Swedish messages for xfree86_xkb_xml.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004.
#
# $Id: sv.po,v 1.21 2003/10/23 22:51:38 menthos Exp $
#
# Detta Àr till största delen översÀttningar av namnen pÄ olika
# tangentbordslayouter i XFree86, vilket kan vara vÀrt att komma ihÄg.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfree86_xkb_xml 4.4pre1\n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-25 23:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 23:25+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: xfree86.xml.in.h:1
msgid "\"Typewriter\""
msgstr "\"Skrivmaskin\""

#: xfree86.xml.in.h:2
msgid "A Tamil typewrite-style keymap; TAB encoding"
msgstr "En tamilsk tangentbordstabell i skrivmaskinsstil; TAB-kodning"

#: xfree86.xml.in.h:3
msgid "A Tamil typewrite-style keymap; TSCII encoding"
msgstr "En tamilsk tangentbordstabell i skrivmaskinsstil; TSCII-kodning"

#: xfree86.xml.in.h:4
msgid "A Tamil typewrite-style keymap; Unicode encoding"
msgstr "En tamilsk tangentbordstabell i skrivmaskinsstil; Unicode-kodning"

#: xfree86.xml.in.h:5
msgid "ACPI Standard"
msgstr "ACPI-standard"

#: xfree86.xml.in.h:6
msgid "Acer AirKey V"
msgstr "Acer AirKey V"

#: xfree86.xml.in.h:7
msgid "Acts as Shift with locking. Shift cancels Caps."
msgstr "Fungerar som Skift med lÄsning. Skift lÄser upp Caps Lock."

#: xfree86.xml.in.h:8
msgid "Acts as Shift with locking. Shift doesn't cancel Caps."
msgstr "Fungerar som Skift med lÄsning. Skift lÄser inte upp Caps Lock."

#: xfree86.xml.in.h:9
msgid "Add the standard behavior to Menu key."
msgstr "LĂ€gg till standardbeteendet till Meny-tangenten."

#: xfree86.xml.in.h:10
msgid "Advance Scorpius KI"
msgstr "Advance Scorpius KI"

#: xfree86.xml.in.h:11
msgid "Alb"
msgstr "Alb"

#: xfree86.xml.in.h:12
msgid "Albanian"
msgstr "Albansk"

#: xfree86.xml.in.h:13
msgid "Alt and Meta on the Alt keys (default)."
msgstr "Alt och Meta pÄ Alt-tangenterna (standard)."

#: xfree86.xml.in.h:14
msgid "Alt+Control changes group"
msgstr "Alt+Control byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:15
msgid "Alt+Shift changes group"
msgstr "Alt+Skift byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:16
msgid "Alt/Win key behavior"
msgstr "Alt/Win-tangentbeteende"

#: xfree86.xml.in.h:17
msgid "Alternate"
msgstr "Alternera"

#: xfree86.xml.in.h:18
msgid "Arabic"
msgstr "Arabisk"

#: xfree86.xml.in.h:19
msgid "Arb"
msgstr "Arb"

#: xfree86.xml.in.h:20
msgid "Arm"
msgstr "Arm"

#: xfree86.xml.in.h:21
msgid "Armenian"
msgstr "Armenisk"

#: xfree86.xml.in.h:22
msgid "Aze"
msgstr "Aze"

#: xfree86.xml.in.h:23
msgid "Azerbaijani"
msgstr "Azerbajdzjansk"

#: xfree86.xml.in.h:24
msgid "BTC 5090"
msgstr "BTC 5090"

#: xfree86.xml.in.h:25
msgid "BTC 5113RF Multimedia"
msgstr "BTC 5113RF Multimedia"

#: xfree86.xml.in.h:26
msgid "BTC 5126T"
msgstr "BTC 5126T"

#: xfree86.xml.in.h:27
msgid "BTC 9000"
msgstr "BTC 9000"

#: xfree86.xml.in.h:28
msgid "BTC 9000A"
msgstr "BTC 9000A"

#: xfree86.xml.in.h:29
msgid "BTC 9001AH"
msgstr "BTC 9001AH"

#: xfree86.xml.in.h:30
msgid "Basic"
msgstr "GrundlÀggande"

#: xfree86.xml.in.h:31
msgid "Bel"
msgstr "Bel"

#: xfree86.xml.in.h:32
msgid "Belarusian"
msgstr "Vitrysk"

#: xfree86.xml.in.h:33
msgid "Belgian"
msgstr "Belgisk"

#: xfree86.xml.in.h:34
msgid "Ben"
msgstr "Ben"

#: xfree86.xml.in.h:35
msgid "Bengali"
msgstr "Bengali"

#: xfree86.xml.in.h:36
msgid "Bgr"
msgstr "Bgr"

#: xfree86.xml.in.h:37
msgid "Bih"
msgstr "Bih"

#: xfree86.xml.in.h:38
msgid "Blr"
msgstr "Blr"

#: xfree86.xml.in.h:39
msgid "Bosnian"
msgstr "Bosnisk"

#: xfree86.xml.in.h:40
msgid "Both Alt keys together change group"
msgstr "BĂ„da Alt-tangenterna tillsammans byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:41
msgid "Both Ctrl keys together change group"
msgstr "BĂ„da Ctrl-tangenterna tillsammans byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:42
msgid "Both Shift keys together change group"
msgstr "BĂ„da Skift-tangenterna tillsammans byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:43
msgid "Both Win-keys switch group while pressed"
msgstr "BÄda Win-tangenterna byter grupp dÄ de trycks ned"

#: xfree86.xml.in.h:44
msgid "Bra"
msgstr "Bra"

#: xfree86.xml.in.h:45
msgid "Brazilian"
msgstr "Brasiliansk"

#: xfree86.xml.in.h:46
msgid "Brazilian ABNT2"
msgstr "Brasiliansk ABNT2"

msgid "Brazilian (ABNT2)"
msgstr "Brasiliansk (ABNT2)"

#: xfree86.xml.in.h:47
msgid "Brother Internet Keyboard"
msgstr "Brother Internettangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:48
msgid "Bulgarian"
msgstr "Bulgarisk"

#: xfree86.xml.in.h:49
msgid "Burmese"
msgstr "Burmesisk"

#: xfree86.xml.in.h:50
msgid "Can"
msgstr "Can"

#: xfree86.xml.in.h:51
msgid "Canadian"
msgstr "Kanadensisk"

#: xfree86.xml.in.h:52
msgid "Caps Lock key changes group"
msgstr "Caps Lock-tangenten byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:53
msgid "CapsLock key behavior"
msgstr "Beteende för Caps Lock-tangenten"

msgid "Caps Lock key behavior"
msgstr "Beteende för Caps Lock-tangenten"

#: xfree86.xml.in.h:54
msgid "Caps_Lock LED shows alternative group"
msgstr "Caps_Lock-lampan visar alternativ grupp"

msgid "Caps Lock LED shows alternative group"
msgstr "Caps Lock-lampan visar alternativ grupp"

#: xfree86.xml.in.h:55
msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"

#: xfree86.xml.in.h:56
msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternativ)"

#: xfree86.xml.in.h:57
msgid "Chicony Internet Keyboard"
msgstr "Chicony Internettangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:58
msgid "Chicony KB-9885"
msgstr "Chicony KB-9885"

#: xfree86.xml.in.h:59
msgid "CloGaelach"
msgstr "CloGaelach"

#: xfree86.xml.in.h:60
msgid "CloGaelach Laptop"
msgstr "CloGaelach-laptop"

#: xfree86.xml.in.h:61
msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
msgstr "Compaq Easy Access-tangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:62
msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
msgstr "Compaq Internettangentbord (13 tangenter)"

#: xfree86.xml.in.h:63
msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
msgstr "Compaq Internettangentbord (18 tangenter)"

#: xfree86.xml.in.h:64
msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
msgstr "Compaq Internettangentbord (7 tangenter)"

#: xfree86.xml.in.h:65
msgid "Compaq iPaq Keyboard"
msgstr "Compaq iPaq-tangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:66
msgid "Control Key Position"
msgstr "Position för Control-tangenten"

#: xfree86.xml.in.h:67
msgid "Control key at bottom left"
msgstr "Control-tangenten nere till vÀnster"

#: xfree86.xml.in.h:68
msgid "Control key at left of 'A'"
msgstr "Control-tangenten till vÀnster om \"A\""

#: xfree86.xml.in.h:69
msgid "Control+Shift changes group"
msgstr "Control+Skift byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:70
msgid "Croatian"
msgstr "Kroatisk"

#: xfree86.xml.in.h:71
msgid "Cyrillic"
msgstr "Kyrillisk"

#: xfree86.xml.in.h:72
msgid "Cze"
msgstr "Cze"

#: xfree86.xml.in.h:73
msgid "Czech"
msgstr "Tjeckisk"

#: xfree86.xml.in.h:74
msgid "Czech (qwerty)"
msgstr "Tjeckisk (qwerty)"

#: xfree86.xml.in.h:75
msgid "Danish"
msgstr "Dansk"

#: xfree86.xml.in.h:76
msgid "Dead acute"
msgstr "Stum akut accent"

#: xfree86.xml.in.h:77
msgid "Dead grave acute"
msgstr "Stum grav accent"

#: xfree86.xml.in.h:78
msgid "Dell"
msgstr "Dell"

#: xfree86.xml.in.h:79
msgid "Dell 101-key PC"
msgstr "Dell 101-tangenters PC"

#: xfree86.xml.in.h:80
msgid "Deu"
msgstr "Deu"

#: xfree86.xml.in.h:81
msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
msgstr "Dexxa trÄdlöst skrivbordstangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:82
msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
msgstr "Diamond 9801/9802-serien"

#: xfree86.xml.in.h:83
msgid "Dnk"
msgstr "Dnk"

#: xfree86.xml.in.h:84
msgid "Dutch"
msgstr "NederlÀndsk"

#: xfree86.xml.in.h:85
msgid "Dvo"
msgstr "Dvo"

#: xfree86.xml.in.h:86
msgid "Dvorak"
msgstr "Dvorak"

#: xfree86.xml.in.h:87
msgid "Eliminate dead keys"
msgstr "Eliminera stumma tangenter"

#: xfree86.xml.in.h:88
msgid "Ennyah DKB-1008"
msgstr "Ennyah DKB-1008"

#: xfree86.xml.in.h:89
msgid "Esp"
msgstr "Esp"

#: xfree86.xml.in.h:90
msgid "Est"
msgstr "Est"

#: xfree86.xml.in.h:91
msgid "Estonian"
msgstr "Estnisk"

#: xfree86.xml.in.h:92
msgid "Everex STEPnote"
msgstr "Everex STEPnote"

#: xfree86.xml.in.h:93
msgid "Extended"
msgstr "Utökad"

#: xfree86.xml.in.h:94
msgid "Fao"
msgstr "Fao"

#: xfree86.xml.in.h:95
msgid "Faroese"
msgstr "FÀröisk"

#: xfree86.xml.in.h:96
msgid "Farsi"
msgstr "Farsi"

#: xfree86.xml.in.h:97
msgid "Fin"
msgstr "Fin"

#: xfree86.xml.in.h:98
msgid "Finnish"
msgstr "Finsk"

#: xfree86.xml.in.h:99
msgid "Fra"
msgstr "Fra"

#: xfree86.xml.in.h:100
msgid "French"
msgstr "Fransk"

#: xfree86.xml.in.h:101
msgid "French (alternative)"
msgstr "Fransk (alternativ)"

#: xfree86.xml.in.h:102
msgid "French Canadian"
msgstr "Franskkanadensisk"

#: xfree86.xml.in.h:103
msgid "GBr"
msgstr "GBr"

#: xfree86.xml.in.h:104
msgid "Generic 101-key PC"
msgstr "AllmÀn 101-tangenters PC"

#: xfree86.xml.in.h:105
msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
msgstr "AllmÀn 102-tangenters (internationell) PC"

#: xfree86.xml.in.h:106
msgid "Generic 104-key PC"
msgstr "AllmÀn 104-tangenters PC"

#: xfree86.xml.in.h:107
msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
msgstr "AllmÀn 105-tangenters (internationell) PC"

#: xfree86.xml.in.h:108
msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
msgstr "Genius Comfy KB-16M / Genius MM-tangentbord KWD-910"

#: xfree86.xml.in.h:109
msgid "Geo"
msgstr "Geo"

#: xfree86.xml.in.h:110
msgid "Georgian (latin)"
msgstr "Georgisk (latin1)"

#: xfree86.xml.in.h:111
msgid "Georgian (russian)"
msgstr "Georgisk (rysk)"

#: xfree86.xml.in.h:112
msgid "German"
msgstr "Tysk"

#: xfree86.xml.in.h:113
msgid "Grc"
msgstr "Grc"

#: xfree86.xml.in.h:114
msgid "Greek"
msgstr "Grekisk"

#: xfree86.xml.in.h:115
msgid "Group Shift/Lock behavior"
msgstr "Gruppbeteende för Skift/Lock"

#: xfree86.xml.in.h:116
msgid "Guj"
msgstr "Guj"

#: xfree86.xml.in.h:117
msgid "Gujarati"
msgstr "Gujarati"

#: xfree86.xml.in.h:118
msgid "Gurmukhi"
msgstr "Gurmukhi"

#: xfree86.xml.in.h:119
msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
msgstr "Hewlett-Packard Internettangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:120
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"

#: xfree86.xml.in.h:121
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"

#: xfree86.xml.in.h:122
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"

#: xfree86.xml.in.h:123
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"

#: xfree86.xml.in.h:124
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"

#: xfree86.xml.in.h:125
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"

#: xfree86.xml.in.h:126
msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"

#: xfree86.xml.in.h:127
msgid "Hewlett-Packard SK-2501 Multimedia Keyboard"
msgstr "Hewlett-Packard SK-2501 multimediatangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:128
msgid "Hewlett-Packard SK-2505 Internet Keyboard"
msgstr "Hewlett-Packard SK-2505 Internettangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:129
msgid "Hin"
msgstr "Hin"

#: xfree86.xml.in.h:130
msgid "Hindi"
msgstr "Hindi"

#: xfree86.xml.in.h:131
msgid "Honeywell Euroboard"
msgstr "Honeywell Euroboard"

#: xfree86.xml.in.h:132
msgid "Hrv"
msgstr "Hrv"

#: xfree86.xml.in.h:133
msgid "Hun"
msgstr "Hun"

#: xfree86.xml.in.h:134
msgid "Hungarian"
msgstr "Ungersk"

#: xfree86.xml.in.h:135
msgid "Hungarian (qwerty)"
msgstr "Ungersk (qwerty)"

#: xfree86.xml.in.h:136
msgid "Hyper is mapped to the Win-keys."
msgstr "Hyper Àr mappat till Win-tangenterna."

#: xfree86.xml.in.h:137
msgid "IBM Rapid Access"
msgstr "IBM Rapid Access"

#: xfree86.xml.in.h:138
msgid "IBM Rapid Access II"
msgstr "IBM Rapid Access II"

#: xfree86.xml.in.h:139
msgid "IBM Rapid Access II (alternate option)"
msgstr "IBM Rapid Access II (alternativ)"

#: xfree86.xml.in.h:140
msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"

#: xfree86.xml.in.h:141
msgid "INSCRIPT layout"
msgstr "INSCRIPT-layout"

#: xfree86.xml.in.h:142
msgid "IS434"
msgstr "IS434"

#: xfree86.xml.in.h:143
msgid "IS434 laptop"
msgstr "IS434-laptop"

#: xfree86.xml.in.h:144
msgid "ISO Alternate"
msgstr "ISO-alternativ"

#: xfree86.xml.in.h:145
msgid "Icelandic"
msgstr "IslÀndsk"

#: xfree86.xml.in.h:146
msgid "Iku"
msgstr "Iku"

#: xfree86.xml.in.h:147
msgid "Inuktitut"
msgstr "Inuktitut"

#: xfree86.xml.in.h:148
msgid "Irish"
msgstr "IrlÀndsk"

#: xfree86.xml.in.h:149
msgid "Irl"
msgstr "Irl"

#: xfree86.xml.in.h:150
msgid "Irn"
msgstr "Irn"

#: xfree86.xml.in.h:151
msgid "Isl"
msgstr "Isl"

#: xfree86.xml.in.h:152
msgid "Isr"
msgstr "Isr"

#: xfree86.xml.in.h:153
msgid "Israeli"
msgstr "Israelisk"

#: xfree86.xml.in.h:154
msgid "Ita"
msgstr "Ita"

#: xfree86.xml.in.h:155
msgid "Italian"
msgstr "Italiensk"

#: xfree86.xml.in.h:156
msgid "Japanese"
msgstr "Japansk"

#: xfree86.xml.in.h:157
msgid "Japanese 106-key"
msgstr "Japansk 106-tangenters"

#: xfree86.xml.in.h:158
msgid "Jpn"
msgstr "Jpn"

#: xfree86.xml.in.h:159
msgid "Kan"
msgstr "Kan"

# Även kanaresisk (Ă€ldre form)
#: xfree86.xml.in.h:160
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"

#: xfree86.xml.in.h:161
msgid "Keytronic FlexPro"
msgstr "Keytronic FlexPro"

#: xfree86.xml.in.h:162
msgid "LAm"
msgstr "LAm"

#: xfree86.xml.in.h:163
msgid "Laptop"
msgstr "BĂ€rbar dator"

#: xfree86.xml.in.h:164
msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
msgstr "Laptop-tangentbord för bÀrbar Compaq-dator (t.ex. Armada)"

#: xfree86.xml.in.h:165
msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
msgstr "Internettangentbord för bÀrbar Compaq-dator (t.ex. Presario)"

#: xfree86.xml.in.h:166
msgid "Laptop/notebook Dell Inspiron 8xxx"
msgstr "BĂ€rbar Dell Inspiron 8xxx"

#: xfree86.xml.in.h:167
msgid "Latin"
msgstr "Latin"

#: xfree86.xml.in.h:168
msgid "Latin America"
msgstr "Latinamerikansk"

#: xfree86.xml.in.h:169
msgid "Latvian"
msgstr "Lettisk"

#: xfree86.xml.in.h:170
msgid "Left Alt key changes group"
msgstr "VĂ€nster Alt-tangent byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:171
msgid "Left Ctrl key changes group"
msgstr "VĂ€nster Ctrl-tangent byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:172
msgid "Left Shift key changes group"
msgstr "VĂ€nster Skift-tangent byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:173
msgid "Left Win-key changes group"
msgstr "VĂ€nster Win-tangent byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:174
msgid "Left Win-key switches group while pressed"
msgstr "VÀnster Win-tangent byter grupp dÄ den trycks ned"

#: xfree86.xml.in.h:175
msgid "Lithuanian azerty standard"
msgstr "Litauisk azerty-standard"

#: xfree86.xml.in.h:176
msgid "Lithuanian qwerty \"numeric\""
msgstr "Litauisk qwerty \"numerisk\""

#: xfree86.xml.in.h:177
msgid "Logitech Cordless Desktop"
msgstr "Logitech Cordless Desktop"

#: xfree86.xml.in.h:178
msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator"

#: xfree86.xml.in.h:179
msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical"

#: xfree86.xml.in.h:180
msgid "Logitech Cordless Desktop Pro"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro"

#: xfree86.xml.in.h:181
msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option)"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro (alternativ)"

#: xfree86.xml.in.h:182
msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option2)"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro (alternativ2)"

#: xfree86.xml.in.h:183
msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch"

#: xfree86.xml.in.h:184
msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"

#: xfree86.xml.in.h:185
msgid "Logitech Deluxe Access Keyboard"
msgstr "Logitech Deluxe Access-tangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:186
msgid "Logitech Internet Keyboard"
msgstr "Logitech Internettangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:187
msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
msgstr "Logitech Internet Navigator-tangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:188
msgid "Logitech iTouch"
msgstr "Logitech iTouch"

msgid "Logitech"
msgstr "Logitech"

#: xfree86.xml.in.h:189
msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
msgstr "Logitech iTouch Cordless Keyboard (modell Y-RB6)"

#: xfree86.xml.in.h:190
msgid "Logitech iTouch keyboard Internet Navigator"
msgstr "Logitech iTouch-tangentbord Internet Navigator"

#: xfree86.xml.in.h:191
msgid "Ltu"
msgstr "Ltu"

#: xfree86.xml.in.h:192
msgid "Lva"
msgstr "Lva"

#: xfree86.xml.in.h:193
msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonsk"

#: xfree86.xml.in.h:194
msgid "Macintosh"
msgstr "Macintosh"

#: xfree86.xml.in.h:195
msgid "Macintosh Old"
msgstr "Macintosh gammal"

#: xfree86.xml.in.h:196
msgid "Make CapsLock an additional Control"
msgstr "Gör Caps Lock till ytterligare en Control-tangent"

msgid "Make Caps Lock an additional Control"
msgstr "Gör Caps Lock till ytterligare en Control-tangent"

#: xfree86.xml.in.h:197
msgid "Mal"
msgstr "Mal"

#: xfree86.xml.in.h:198
msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"

#: xfree86.xml.in.h:199
msgid "Maltese"
msgstr "Maltesisk"

#: xfree86.xml.in.h:200
msgid "Maltese (US layout)"
msgstr "Maltesisk (USA-layout)"

#: xfree86.xml.in.h:201
msgid "Memorex MX1998"
msgstr "Memorex MX1998"

#: xfree86.xml.in.h:202
msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access-tangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:203
msgid "Memorex MX2750"
msgstr "Memorex MX2750"

#: xfree86.xml.in.h:204
msgid "Menu is Compose"
msgstr "Meny Àr Compose"

#: xfree86.xml.in.h:205
msgid "Menu key changes group"
msgstr "Meny-tangenten byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:206
msgid "Meta is mapped to the Win-keys."
msgstr "Meta Àr mappat till Win-tangenterna."

#: xfree86.xml.in.h:207
msgid "Meta is mapped to the left Win-key."
msgstr "Meta Àr mappat till vÀnster Win-tangent."

#: xfree86.xml.in.h:208
msgid "Microsoft Internet Keyboard"
msgstr "Microsoft Internet Keyboard"

#: xfree86.xml.in.h:209
msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
msgstr "Microsoft Internet Keyboard Pro, svensk"

#: xfree86.xml.in.h:210
msgid "Microsoft Natural"
msgstr "Microsoft Natural"

msgid "Microsoft"
msgstr "Microsoft"

#: xfree86.xml.in.h:211
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"

#: xfree86.xml.in.h:212
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"

#: xfree86.xml.in.h:213
msgid "Microsoft Office Keyboard"
msgstr "Microsoft Office-tangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:214
msgid "Miscellaneous compatibility options"
msgstr "Diverse kompatibilitetsalternativ"

msgid "Miscellaneous options"
msgstr "Diverse alternativ"

#: xfree86.xml.in.h:215
msgid "Mkd"
msgstr "Mkd"

#: xfree86.xml.in.h:216
msgid "Mlt"
msgstr "Mlt"

#: xfree86.xml.in.h:217
msgid "Mmr"
msgstr "Mmr"

#: xfree86.xml.in.h:218
msgid "Mng"
msgstr "Mng"

#: xfree86.xml.in.h:219
msgid "Mongolian"
msgstr "Mongolsk"

#: xfree86.xml.in.h:220
msgid "Nld"
msgstr "Nld"

#: xfree86.xml.in.h:221
msgid "Nor"
msgstr "Nor"

#: xfree86.xml.in.h:222
msgid "Northern Saami (Finland)"
msgstr "Nordsamisk (Finland)"

#: xfree86.xml.in.h:223
msgid "Northern Saami (Norway)"
msgstr "Nordsamisk (Norge)"

msgid "Northern Saami"
msgstr "Nordsamisk"

#: xfree86.xml.in.h:224
msgid "Northern Saami (Sweden)"
msgstr "Nordsamisk (Sverige)"

#: xfree86.xml.in.h:225
msgid "Northgate OmniKey 101"
msgstr "Northgate OmniKey 101"

#: xfree86.xml.in.h:226
msgid "Norwegian"
msgstr "Norsk"

#: xfree86.xml.in.h:227
msgid "Num_Lock LED shows alternative group"
msgstr "Num_Lock-lampan visar alternativ grupp"

msgid "Num Lock LED shows alternative group"
msgstr "Num Lock-lampan visar alternativ grupp"

#: xfree86.xml.in.h:228
msgid "Ogh"
msgstr "Ogh"

#: xfree86.xml.in.h:229
msgid "Ogham"
msgstr "Ogham"

#: xfree86.xml.in.h:230
msgid "Oretec MCK-800 MM/Internet keyboard"
msgstr "Oretec MCK-800 MM/Internet-tangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:231
msgid "Ori"
msgstr "Ori"

#: xfree86.xml.in.h:232
msgid "Oriya"
msgstr "Oriya"

#: xfree86.xml.in.h:233
msgid "PC-98xx Series"
msgstr "PC-98xx-serien"

#: xfree86.xml.in.h:234
msgid "PC104"
msgstr "PC104"

#: xfree86.xml.in.h:235
msgid "Pan"
msgstr "Pan"

#: xfree86.xml.in.h:236
msgid "Phonetic"
msgstr "Fonetisk"

#: xfree86.xml.in.h:237
msgid "Pol"
msgstr "Pol"

#: xfree86.xml.in.h:238
msgid "Polish"
msgstr "Polsk"

#: xfree86.xml.in.h:239
msgid "Polish (qwertz)"
msgstr "Polsk (qwertz)"

#: xfree86.xml.in.h:240
msgid "Polytonic"
msgstr "Polytonic"

#: xfree86.xml.in.h:241
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugisisk"

#: xfree86.xml.in.h:242
msgid "PowerPC PS/2"
msgstr "PowerPC PS/2"

#: xfree86.xml.in.h:243
msgid "Press Left Win-key to choose 3rd level"
msgstr "Tryck vÀnster Win-tangent för att vÀlja tredjenivÄ"

#: xfree86.xml.in.h:244
msgid "Press Menu key to choose 3rd level"
msgstr "Tryck Meny-tangenten för att vÀlja tredjenivÄ"

#: xfree86.xml.in.h:245
msgid "Press Right Control to choose 3rd level"
msgstr "Tryck höger Control-tangent för att vÀlja tredjenivÄ"

#: xfree86.xml.in.h:246
msgid "Press Right Win-key to choose 3rd level"
msgstr "Tryck höger Win-tangent för att vÀlja tredjenivÄ"

#: xfree86.xml.in.h:247
msgid "Press any of Win-keys to choose 3rd level"
msgstr "Tryck nÄgon Win-tangent för att vÀlja tredjenivÄ"

#: xfree86.xml.in.h:248
msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
msgstr "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"

#: xfree86.xml.in.h:249
msgid "Prt"
msgstr "Prt"

#: xfree86.xml.in.h:250
msgid "QTronix Scorpius 98N+"
msgstr "QTronix Scorpius 98N+"

#: xfree86.xml.in.h:251
msgid "R-Alt switches group while pressed"
msgstr "Höger Alt byter grupp dÄ den trycks ned"

#: xfree86.xml.in.h:252
msgid "Right Alt is Compose"
msgstr "Höger Alt Àr Compose"

#: xfree86.xml.in.h:253
msgid "Right Alt key changes group"
msgstr "Höger Alt-tangent byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:254
msgid "Right Control key works as Right Alt"
msgstr "Höger Control-tangent fungerar som höger Alt"

#: xfree86.xml.in.h:255
msgid "Right Ctrl key changes group"
msgstr "Höger Control-tangent byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:256
msgid "Right Shift key changes group"
msgstr "Höger Skift-tangent byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:257
msgid "Right Win-key changes group"
msgstr "HĂ€ger Win-tangent byter grupp"

#: xfree86.xml.in.h:258
msgid "Right Win-key is Compose"
msgstr "Höger Win-tangent Àr Compose"

#: xfree86.xml.in.h:259
msgid "Right Win-key switches group while pressed"
msgstr "Höger Win-tangent byter grupp dÄ den trycks ned"

#: xfree86.xml.in.h:260
msgid "Romanian"
msgstr "RumÀnsk"

#: xfree86.xml.in.h:261
msgid "Rou"
msgstr "Rou"

#: xfree86.xml.in.h:262
msgid "Rus"
msgstr "Rus"

#: xfree86.xml.in.h:263
msgid "Russian"
msgstr "Rysk"

#: xfree86.xml.in.h:264
msgid "SK-1300"
msgstr "SK-1300"

#: xfree86.xml.in.h:265
msgid "SK-2500"
msgstr "SK-2500"

#: xfree86.xml.in.h:266
msgid "SK-6200"
msgstr "SK-6200"

#: xfree86.xml.in.h:267
msgid "SK-7100"
msgstr "SK-7100"

#: xfree86.xml.in.h:268
msgid "SVEN Ergonomic 2500"
msgstr "SVEN Ergonomic 2500"

#: xfree86.xml.in.h:269
msgid "Samsung SDM 4500P"
msgstr "Samsung SDM 4500P"

#: xfree86.xml.in.h:270
msgid "Samsung SDM 4510P"
msgstr "Samsung SDM 4510P"

#: xfree86.xml.in.h:271
msgid "Sapmi"
msgstr "Sapmi"

#: xfree86.xml.in.h:272
msgid "Scg"
msgstr "Scg"

#: xfree86.xml.in.h:273
msgid "Scroll_Lock LED shows alternative group"
msgstr "Scroll_Lock-lampan visar alternativ grupp"

msgid "Scroll Lock LED shows alternative group"
msgstr "Scroll Lock-lampan visar alternativ grupp"

#: xfree86.xml.in.h:274
msgid "Serbian"
msgstr "Serbisk"

#: xfree86.xml.in.h:275
msgid "Shift with numpad keys works as in MS Windows"
msgstr ""
"Skift med tangenterna pÄ numeriska tangentbordet fungerar som i MS Windows"

#: xfree86.xml.in.h:276
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakisk"

#: xfree86.xml.in.h:277
msgid "Slovak (qwerty)"
msgstr "Slovakisk (qwerty)"

#: xfree86.xml.in.h:278
msgid "Slovenian"
msgstr "Slovensk"

#: xfree86.xml.in.h:279
msgid "Sme"
msgstr "Sme"

#: xfree86.xml.in.h:280
msgid "Spanish"
msgstr "Spansk"

#: xfree86.xml.in.h:281
msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server."
msgstr "Specialtangenter (Ctrl+Alt+&lt;tangent&gt;) hanteras i en server."

#: xfree86.xml.in.h:282
msgid "Standard"
msgstr "Standard"

#: xfree86.xml.in.h:283
msgid "Sun dead keys"
msgstr "Sun stumma tangenter"

#: xfree86.xml.in.h:284
msgid "Super is mapped to the Win-keys (default)."
msgstr "Super Àr mappat till Win-tangenterna (standard)."

#: xfree86.xml.in.h:285
msgid "Sv"
msgstr "Sv"

#: xfree86.xml.in.h:286
msgid "Svk"
msgstr "Svk"

#: xfree86.xml.in.h:287
msgid "Svn"
msgstr "Svn"

#: xfree86.xml.in.h:288
msgid "Swap Control and Caps Lock"
msgstr "Byt Control och Caps Lock"

#: xfree86.xml.in.h:289
msgid "Swe"
msgstr "Swe"

#: xfree86.xml.in.h:290
msgid "Swedish"
msgstr "Svensk"

#: xfree86.xml.in.h:291
msgid "Swiss French"
msgstr "Franskschweizisk"

#: xfree86.xml.in.h:292
msgid "Swiss German"
msgstr "Tyskschweizisk"

#: xfree86.xml.in.h:293
msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
msgstr "Symplon PaceBook (tablet PC)"

#: xfree86.xml.in.h:294
msgid "Syr"
msgstr "Syr"

#: xfree86.xml.in.h:295
msgid "Syriac"
msgstr "Syrisk"

#: xfree86.xml.in.h:296
msgid "Tajik"
msgstr "Tadzjikisk"

#: xfree86.xml.in.h:297
msgid "Tamil"
msgstr "Tamilsk"

#: xfree86.xml.in.h:298
msgid "Tel"
msgstr "Tel"

#: xfree86.xml.in.h:299
msgid "Telugu"
msgstr "Telugo"

#: xfree86.xml.in.h:300
msgid "Tha"
msgstr "Tha"

msgid "Thai"
msgstr "ThailÀndsk"

#: xfree86.xml.in.h:301
msgid "Thai (Kedmanee)"
msgstr "ThailÀndsk (Kedmanee)"

#: xfree86.xml.in.h:302
msgid "Thai (Pattachote)"
msgstr "ThailÀndsk (Pattachote)"

#: xfree86.xml.in.h:303
msgid "Thai (TIS-820.2538)"
msgstr "ThailÀndsk (TIS-820.2538)"

#: xfree86.xml.in.h:304
msgid "Third level choosers"
msgstr "TredjenivÄsvÀljare"

#: xfree86.xml.in.h:305
msgid "Tjk"
msgstr "Tjk"

#: xfree86.xml.in.h:306
msgid "Tml"
msgstr "Tml"

#: xfree86.xml.in.h:307
msgid "Toshiba Satellite S3000"
msgstr "Toshiba Satellite S3000"

#: xfree86.xml.in.h:308
msgid "Trust Direct Access Keyboard"
msgstr "Trust Direct Access-tangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:309
msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
msgstr "Trust Wireless Keyboard Classic"

#: xfree86.xml.in.h:310
msgid "Tur"
msgstr "Tur"

#: xfree86.xml.in.h:311
msgid "Turkish"
msgstr "Turkisk"

#: xfree86.xml.in.h:312
msgid "Turkish (F)"
msgstr "Turkisk (F)"

#: xfree86.xml.in.h:313
msgid "Turkish Alt-Q Layout"
msgstr "Turkisk Alt-Q-layout"

#: xfree86.xml.in.h:314
msgid "U.S. English"
msgstr "Engelskamerikansk"

#: xfree86.xml.in.h:315
msgid "U.S. English w/ ISO9995-3"
msgstr "Engelskamerikansk med ISO9995-3"

#: xfree86.xml.in.h:316
msgid "U.S. English w/ dead keys"
msgstr "Engelskamerikansk med stumma tangenter"

#: xfree86.xml.in.h:317
msgid "US"
msgstr "USA"

#: xfree86.xml.in.h:318
msgid "US keyboard with Romanian letters"
msgstr "USA-tangentbord med rumÀnska bokstÀver"

#: xfree86.xml.in.h:319
msgid "USA"
msgstr "USA"

#: xfree86.xml.in.h:320
msgid "Ukr"
msgstr "Ukr"

#: xfree86.xml.in.h:321
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrainsk"

#: xfree86.xml.in.h:322
msgid "UnicodeExpert"
msgstr "UnicodeExpert"

#: xfree86.xml.in.h:323
msgid "United Kingdom"
msgstr "Storbritannien"

#: xfree86.xml.in.h:324
msgid "Use keyboard LED to show alternative group"
msgstr "AnvÀnd tangentbordslampa för att visa alternativ grupp"

#: xfree86.xml.in.h:325
msgid "Uses internal capitalization. Shift cancels Caps."
msgstr "AnvÀnder intern skiftlÀgesstyrning. Skift lÄser upp Caps."

#: xfree86.xml.in.h:326
msgid "Uses internal capitalization. Shift doesn't cancel Caps."
msgstr "AnvÀnder intern skiftlÀgesstyrning. Skift lÄser inte upp Caps."

#: xfree86.xml.in.h:327
msgid "Uzb"
msgstr "Uzb"

#: xfree86.xml.in.h:328
msgid "Uzbek"
msgstr "Uzbekisk"

#: xfree86.xml.in.h:329
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamesisk"

#: xfree86.xml.in.h:330
msgid "Vnm"
msgstr "Vnm"

#: xfree86.xml.in.h:331
msgid "Winbook Model XP5"
msgstr "Winbook Model XP5"

#: xfree86.xml.in.h:332
msgid "Winkeys"
msgstr "Wintangenter"

msgid "Win-keys"
msgstr "Win-tangenter"

#: xfree86.xml.in.h:333
msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
msgstr "Yahoo! Internettangentbord"

#: xfree86.xml.in.h:334
msgid "Yug"
msgstr "Yug"

#: xfree86.xml.in.h:335
msgid "Yugoslavian"
msgstr "Jugoslavisk"

#: xfree86.xml.in.h:336
msgid "abnt2"
msgstr "abnt2"

#: xfree86.xml.in.h:337
msgid "azerty"
msgstr "azerty"

#: xfree86.xml.in.h:338
msgid "azerty/digits"
msgstr "azerty/siffror"

#: xfree86.xml.in.h:339
msgid "bksl"
msgstr "bksl"

#: xfree86.xml.in.h:340
msgid "digits"
msgstr "siffror"

#: xfree86.xml.in.h:341
msgid "l2/101/qwerty/comma"
msgstr "l2/101/qwerty/komma"

#: xfree86.xml.in.h:342
msgid "l2/101/qwerty/dot"
msgstr "l2/101/qwerty/punkt"

#: xfree86.xml.in.h:343
msgid "l2/101/qwertz/comma"
msgstr "l2/101/qwertz/komma"

#: xfree86.xml.in.h:344
msgid "l2/101/qwertz/dot"
msgstr "l2/101/qwertz/punkt"

#: xfree86.xml.in.h:345
msgid "l2/102/qwerty/comma"
msgstr "l2/102/qwerty/komma"

#: xfree86.xml.in.h:346
msgid "l2/102/qwerty/dot"
msgstr "l2/102/qwerty/punkt"

#: xfree86.xml.in.h:347
msgid "l2/102/qwertz/comma"
msgstr "l2/102/qwertz/komma"

#: xfree86.xml.in.h:348
msgid "l2/102/qwertz/dot"
msgstr "l2/102/qwertz/punkt"

#: xfree86.xml.in.h:349
msgid "laptop"
msgstr "bÀrbar dator"

#: xfree86.xml.in.h:350
msgid "lyx"
msgstr "lyx"

#: xfree86.xml.in.h:351
msgid "qwerty"
msgstr "qwerty"

#: xfree86.xml.in.h:352
msgid "qwerty/digits"
msgstr "qwerty/siffror"

#: xfree86.xml.in.h:353
msgid "sefi"
msgstr "sefi"

#: xfree86.xml.in.h:354
msgid "si1452"
msgstr "si1452"

#: xfree86.xml.in.h:355
msgid "uni/101/qwerty/comma"
msgstr "uni/101/qwerty/komma"

#: xfree86.xml.in.h:356
msgid "uni/101/qwerty/dot"
msgstr "uni/101/qwerty/punkt"

#: xfree86.xml.in.h:357
msgid "uni/101/qwertz/comma"
msgstr "uni/101/qwertz/komma"

#: xfree86.xml.in.h:358
msgid "uni/101/qwertz/dot"
msgstr "uni/101/qwertz/punkt"

#: xfree86.xml.in.h:359
msgid "uni/102/qwerty/comma"
msgstr "uni/102/qwerty/komma"

#: xfree86.xml.in.h:360
msgid "uni/102/qwerty/dot"
msgstr "uni/102/qwerty/punkt"

#: xfree86.xml.in.h:361
msgid "uni/102/qwertz/comma"
msgstr "uni/102/qwertz/komma"

#: xfree86.xml.in.h:362
msgid "uni/102/qwertz/dot"
msgstr "uni/102/qwertz/punkt"

#~ msgid "Typewriter"
#~ msgstr "Skrivmaskin"

#~ msgid "Utility"
#~ msgstr "Verktyg"

#~ msgid "_About..."
#~ msgstr "_Om..."

#~ msgid "_Groups"
#~ msgstr "_Grupper"

#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_HjÀlp"

#~ msgid "_Plugins..."
#~ msgstr "_Insticksmoduler..."

#~ msgid "_Properties..."
#~ msgstr "_Egenskaper..."

#~ msgid "Keyboard switcher (%s)"
#~ msgstr "TangentbordsvÀxlare (%s)"

#~ msgid "translator_credits"
#~ msgstr ""
#~ "Christian Rose\n"
#~ "Skicka synpunkter pÄ översÀttningen till sv@li.org"

#~ msgid "XKB initialization error"
#~ msgstr "XKB-initieringsfel"

#~ msgid "Error loading XKB configuration registry"
#~ msgstr "Fel vid inlÀsning av XKB-konfigurationsregistret"

#~ msgid ""
#~ "Make the layout accessible from the applet popup menu ONLY.\n"
#~ "No way to switch to this layout using the keyboard."
#~ msgstr ""
#~ "Gör layouten tillgÀnglig ENDAST frÄn panelpopupmenyn.\n"
#~ "Ingen möjlighet att byta denna layout genom anvÀndning av tangentbordet."

#~ msgid "Exclude from keyboard switching"
#~ msgstr "Exkludera frÄn tangentbordsvÀxling"

#~ msgid "not used"
#~ msgstr "anvÀnds inte"

#~ msgid "Activate more plugins"
#~ msgstr "Aktivera fler insticksmoduler"

#~ msgid "Add plugin"
#~ msgstr "LĂ€gg till insticksmodul"

#~ msgid "Close the dialog"
#~ msgstr "StÀng dialogfönstret"

#~ msgid "Configure the selected plugin"
#~ msgstr "Konfigurera den markerade insticksmodulen"

#~ msgid "Deactivate selected plugin"
#~ msgstr "Inaktivera den markerade insticksmodulen"

#~ msgid "Decrease the plugin priority"
#~ msgstr "Minska insticksmodulprioriteten"

#~ msgid "Increase the plugin priority"
#~ msgstr "Öka insticksmodulprioriteten"

#~ msgid "The list of active plugins"
#~ msgstr "Listan med aktiva insticksmoduler"

#~ msgid "_Active plugins"
#~ msgstr "_Aktiva insticksmoduler"

#~ msgid "_Available plugins:"
#~ msgstr "_TillgÀngliga insticksmoduler:"

#~ msgid "Choose the default group (for newly created windows)."
#~ msgstr "VÀlj standardgrupp (för nyligen skapade fönster)."

#~ msgid "Keep separate group for each application window."
#~ msgstr "BehÄll separat grupp för varje programfönster."

#~ msgid "Keep the state of indicators separately for each application window."
#~ msgstr ""
#~ "BehÄll tillstÄndet för indikatorerna separat för varje programfönster."

#~ msgid "Save/restore _indicators with group"
#~ msgstr "Spara/ÄterstÀll _indikatorer med grupp"

#~ msgid "Separate _group for each window"
#~ msgstr "Separat _grupp för varje fönster"

#~ msgid "Show national flags as indicators of corresponding layouts"
#~ msgstr "Visa nationsflaggor som indikatorer för motsvarande layout"

#~ msgid "Use _flags as indicators"
#~ msgstr "AnvÀnd _flaggor som indikatorer"

#~ msgid "_Default group:"
#~ msgstr "_Standardgrupp:"

#~ msgid "_Default group"
#~ msgstr "_Standardgrupp"

#~ msgid "Apply XKB configuration and quit"
#~ msgstr "VerkstÀll XKB-konfiguration och avsluta"

#~ msgid "..."
#~ msgstr "..."

#~ msgid "Postscript preview component is not available"
#~ msgstr "Postscript-förhandsvisningskomponent Àr inte tillgÀnglig"

#~ msgid "Keyboard layout preview"
#~ msgstr "Förhandsvisning av tangentbordslayout"

#~ msgid "Configure keyboard layouts"
#~ msgstr "Konfigurera tangentbordslayouter"

#~ msgid "Keyboard layouts"
#~ msgstr "Tangentbordslayouter"

#~ msgid "Choose the layout."
#~ msgstr "VĂ€lj layout."

#~ msgid "Choose the layout. Note: one layout can provide several groups."
#~ msgstr ""
#~ "VÀlj layouten. Observera att en layout kan tillhandahÄlla flera grupper."

#~ msgid "Choose the model of the keyboard (brand, number of keys, etc.)."
#~ msgstr "VÀlj modellen pÄ tangentbordet (mÀrke, antal tangenter, osv.)."

#~ msgid "Clear"
#~ msgstr "Töm"

#~ msgid "Clear."
#~ msgstr "Töm."

#~ msgid "Extra"
#~ msgstr "Extra"

#~ msgid "General"
#~ msgstr "AllmÀnt"

#~ msgid "Keyboard _model:"
#~ msgstr "Tangentbords_modell:"

#~ msgid "Keyboard layouts' settings: "
#~ msgstr "InstÀllningar för tangentbordslayouter: "

#~ msgid "Options 1"
#~ msgstr "Alternativ 1"

#~ msgid "Options 2"
#~ msgstr "Alternativ 2"

#~ msgid "Show _advanced parameters"
#~ msgstr "Visa _avancerade parametrar"

#~ msgid "Show tabs with advanced keyboard parameters (for power users)."
#~ msgstr ""
#~ "Visa flikar med avancerade tangentbordsparametrar (för avancerade "
#~ "anvÀndare)."

#~ msgid ""
#~ "This version of XFree86 does not support multiple layouts, so only one "
#~ "layout can be choosen."
#~ msgstr ""
#~ "Denna version av XFree86 stöder inte flera layouter, sÄ endast en layout "
#~ "kan vÀljas."

#~ msgid "Use custom settings, ignore global configuration set in XF86Config."
#~ msgstr ""
#~ "AnvÀnd anpassade instÀllningar, ignorera global konfiguration som Àr "
#~ "angiven i XF86Config."

#~ msgid "Use global configuration set in XF86Config."
#~ msgstr "AnvÀnd global konfiguration som Àr angiven i XF86Config."

#~ msgid "_Custom"
#~ msgstr "_Anpassad"

#~ msgid "_Global Preconfigured"
#~ msgstr "_Global förkonfigurerad"

#~ msgid "_Layouts:"
#~ msgstr "_Layouter:"

#~ msgid "_Preview"
#~ msgstr "_Förhandsgranska"

#~ msgid "_Switch shortcut"
#~ msgstr "_VÀxlingsgenvÀg"

#~ msgid "Default XKB setting"
#~ msgstr "XKB-standardinstÀllning"

#~ msgid "Right Control"
#~ msgstr "Höger ctrl"

#~ msgid "Left Control"
#~ msgstr "VĂ€nster ctrl"

#~ msgid "Right Shift"
#~ msgstr "Höger skift"

#~ msgid "Left Shift"
#~ msgstr "VĂ€nster skift"

#~ msgid "Grave"
#~ msgstr "Allvarlig"

#~ msgid "Beep on group switch"
#~ msgstr "Pip vid gruppbyte"

#~ msgid "Debug level"
#~ msgstr "FelsökningsnivÄ"

#~ msgid "Default group, assigned on window creation"
#~ msgstr "Standardgrupp som tilldelas vid fönsterskapande"

#~ msgid "Keep and manage separate group per window"
#~ msgstr "BehÄll och hantera separata grupper per fönster"

#~ msgid "Save/restore indicators together with layout groups"
#~ msgstr "Spara/ÄterstÀll indikatorer tillsammans med layoutgrupper"

#~ msgid "Secondary groups"
#~ msgstr "SekundÀra grupper"

#~ msgid "Show flags in the applet"
#~ msgstr "Visa flaggor i panelprogrammet"

#~ msgid "Show flags in the applet to indicate the current layout"
#~ msgstr "Visa flaggor i panelprogrammet för att indikera aktuell layout"

#~ msgid "Show layout names instead of group names"
#~ msgstr "Visa layoutnamn istÀllet för gruppnamn"

#~ msgid ""
#~ "Show layout names instead of group names (only for versions of XFree "
#~ "supporting multiple layouts)"
#~ msgstr ""
#~ "Visa layoutnamn istÀllet för gruppnamn (endast för versioner av XFree som "
#~ "stöder flera layouter)"

#~ msgid "The id of active switchcut"
#~ msgstr "Id för den aktiva genvÀgen"

#~ msgid "XKB keyboard layout"
#~ msgstr "XKB-tangentbordslayout"

#~ msgid "XKB keyboard model"
#~ msgstr "XKB-tangentbordsmodell"

#~ msgid "XKB options"
#~ msgstr "XKB-alternativ"

#~ msgid "XKB settings should be overridden"
#~ msgstr "XKB-instÀllningar ska ÄsidosÀttas"

#~ msgid "[us]"
#~ msgstr "[se]"

#~ msgid "Choose the color"
#~ msgstr "VÀlj fÀrg"

#~ msgid "Highlighter"
#~ msgstr "FÀrgmarkör"

#~ msgid "    "
#~ msgstr "    "

#~ msgid "Highlighter plugin properties"
#~ msgstr "Egenskaper för fÀrgmarkörsinsticksmodul"

#~ msgid "_Background color"
#~ msgstr "_BakgrundsfÀrg"

#~ msgid "_Text color"
#~ msgstr "_TextfÀrg"

#~ msgid "Keyboard events"
#~ msgstr "TangentbordshÀndelser"

#~ msgid "Switching to group 2"
#~ msgstr "VĂ€xlar till grupp 2"

#~ msgid "Switching to group 3"
#~ msgstr "VĂ€xlar till grupp 3"

#~ msgid "Switching to group 4"
#~ msgstr "VĂ€xlar till grupp 4"

#~ msgid "Sound plugin"
#~ msgstr "Ljudinsticksmodul"

#~ msgid "Test plugin"
#~ msgstr "Testinsticksmodul"

#~ msgid "Choose color"
#~ msgstr "VÀlj fÀrg"

#~ msgid "Background color"
#~ msgstr "BakgrundsfÀrg"

#~ msgid "Text color"
#~ msgstr "TextfÀrg"

#~ msgid "_Available plugins"
#~ msgstr "_TillgÀngliga insticksmoduler"

#~ msgid "Plugins"
#~ msgstr "Insticksmoduler"

#~ msgid "Plugin"
#~ msgstr "Insticksmodul"

#~ msgid "Enable _beep"
#~ msgstr "Aktivera _pip"

#~ msgid "Use the system beep to indicate the switch."
#~ msgstr "AnvÀnd systempipet för indikation av bytet."

#~ msgid "Secondary"
#~ msgstr "SekundÀr"

#~ msgid "Use _flags"
#~ msgstr "AnvÀnd _flaggor"

#~ msgid "Use flags as indicators"
#~ msgstr "AnvÀnd flaggor som indikatorer"

#~ msgid "Use flags"
#~ msgstr "AnvÀnd flaggor"

#~ msgid "Keyboard switcher"
#~ msgstr "TangentbordsvÀxlare"

#~ msgid "Keyboard Switcher"
#~ msgstr "TangentbordsvÀxlare"

#~ msgid "Configure keyboard layout"
#~ msgstr "Konfigurera tangentbordslayout"

#~ msgid "Keyboard layout"
#~ msgstr "Tangentbordslayout"

#~ msgid "Keyboard layout settings: "
#~ msgstr "InstÀllningar för tangentbordslayouter: "

#~ msgid "Keyboard layout settings:"
#~ msgstr "InstÀllningar för tangentbordslayouter:"

#~ msgid "General XKB Properties"
#~ msgstr "AllmÀnna XKB-genskaper"

#~ msgid "XKB Properties"
#~ msgstr "XKB-egenskaper"

#~ msgid "XKB settings: "
#~ msgstr "XKB-instÀllningar: "

#~ msgid "Preview"
#~ msgstr "Förhandsgranska"

#~ msgid "To _default"
#~ msgstr "Till _standard"

#~ msgid "To _fit"
#~ msgstr "SĂ„ att det _passar"

#~ msgid "Update the preview. Can take some time."
#~ msgstr "Uppdatera förhandsgranskningen. Kan ta lite tid."

#~ msgid "Zoom"
#~ msgstr "Zooma"

#~ msgid "Zoom in."
#~ msgstr "Zooma in."

#~ msgid "Zoom out."
#~ msgstr "Zooma ut."

#~ msgid "Zoom to default."
#~ msgstr "Zooma till standard."

#~ msgid "Zoom to fit."
#~ msgstr "Zooma sÄ att det passar."

#~ msgid "_Out"
#~ msgstr "_Ut"

#~ msgid "_Update preview"
#~ msgstr "_Uppdatera förghandsgranskning"

#~ msgid "About..."
#~ msgstr "Om..."

#~ msgid "Left Control - Right Control"
#~ msgstr "VÀnster ctrl - höger ctrl"

#~ msgid "Left Shift - Right Shift"
#~ msgstr "VÀnster skift - höger skift"

#~ msgid "Alt - Left Control"
#~ msgstr "Alt - vÀnster ctrl"

#~ msgid "Alt - Right Control"
#~ msgstr "Alt - höger ctrl"

#~ msgid "Alt - Left Shift"
#~ msgstr "Alt - vÀnster skift"

#~ msgid "Alt - Right Shift"
#~ msgstr "Alt - höger skift"

#~ msgid "Control - Right Shift"
#~ msgstr "Ctrl - höger skift"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ingen"

#~ msgid "User defined:"
#~ msgstr "AnvÀndardefinierad:"

#~ msgid "_Layouts"
#~ msgstr "_Layouter"

#~ msgid "DLEVEL"
#~ msgstr "FNIVÅ"

#~ msgid "H_ome page..."
#~ msgstr "H_emsida..."

#~ msgid "Layouts"
#~ msgstr "Layouter"

#~ msgid "Clear the setting"
#~ msgstr "Töm instÀllningen"

#~ msgid "Use _custom XKB settings"
#~ msgstr "AnvÀnd _anpassade XKB-instÀllningar"

#~ msgid "Enable Beep"
#~ msgstr "Aktivera pip"

#~ msgid "Layout:"
#~ msgstr "Layout:"

#~ msgid "Layout"
#~ msgstr "Layout"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.