Re: gstreamer

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-19 09:20:09

Christian Rose writes:
> ons 2004-03-17 klockan 23.40 skrev Göran Uddeborg:
> > > #: gst/gsterror.c:164
> > > msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
> > > msgstr "Det finns ingen komprimeringsmetod som kan hantera denna flödestyp."
> > 
> > "Komprimering" tycker jag blir lite fel här. Det handlar om
> > kodning/avkodning, där visserligen komprimering ofta är en aspekt men
> > långt ifrån den enda.
> 
> Jag översätter "codec" med "komprimeringsmetod" på otaliga ställen i
> GNOME redan (alla program som använder GStreamer på något sätt samt
> GnomeMeeting etc.), så ska det bytas ser jag helst en grundlig
> diskussion innan.
> 
> Menar du att du hellre vill ha "kodningsmetod"? Är "komprimeringsmetod"
> fundamentalt fel?

Fundamentalt fel vore kanske väl starkt. Men jag tycker det är fel i
meningen att det inte avspeglar det engelska ordets hela innebörd,
bara en av många aspekter.

Det är ju en förkortning av coder/decoder, och handlar alltså primärt
om kodning och avkodning. Syftet kan vara att övergå från en form
till en annan, att kryptera eller öka robusthet. Och/eller
naturligtvis att komprimera. Men komprimering är bara ett av skälen.

Om jag slår upp i foldoc beskrivs codec som

  coder/decoder

  <communications> (CODEC) An integrated circuit or other electronic
  device combining the circuits needed to convert digital signals to
  and from analog (Pulse Code Modulation) form.

I Wikibedia börjar artikeln:

  Codec

  Codec is an abbreviation of "coder/decoder", which describes a
  device or program capable of performing transformations on a data
  stream or signal. Codecs can both put the stream or signal into an
  encoded form (often for transmission, storage or encryption) and
  retrieve, or decode that form for viewing or manipulation in a
  format more appropriate for these operations. Codecs are often used
  in videoconferencing and streaming media solutions.

  For instance, many multimedia data streams need to contain both
  audio and video data, and often some form of metadata that permits
  synchronization of the audio and video. Each of these three pieces
  of data may be handled by different programs, processes, or
  hardware; but for the multimedia data stream to be useful in stored
  or transmitted form, they must be encapsulated together.
  ...

Dessa båda artiklar stämmer fäl med min syn på begreppet, och visar
att det kan handla om mycket annat än komprimering.

Så ja, jag tycker inte komprimeringsmetod är rättvisande.
Kodningsmetod är ganska bra. Skall man vara riktigt petnoga så är det
kanske snarare "kodare". Mer än en codec kan i princip användas för
att koda till/från en viss kodningsmetod. I min mplayer har jag
t.ex. möjlighet att välja ett stort antal olika codec:ar, som delvis
överlappar vilka kodningsmetoder de kan förstå.

Finns det någon som har ett ännu mer lämpligt ord?


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.