gstreamer

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-17 23:40:18

Jag började tittta på gstreamer, men hann bara en bit ikväll.  Jag får
återkomma med resten.

Skall vi inte alls översätta "scheduler"?  Jag har hört ord so
schemaläggare, men jag erkänner villigt att det inte känns smidigt.
Planerare vore väl sakligt ganska korrekt, men frågan är om man
förstår det.

Om vi skall behålla ordet kan vi väl åtminstone försvenska stavningen
till "skedulerare"?

> #: gst/gst.c:132
> msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
> msgstr "Aktivera utförlig diagnostik för inläsning av insticksmoduler"

Passar inte "vid" bättre än "för" här?  Det är väl diagnostik som
kommer just när man läser in modulen, vad jag förstår.

> # Felrapporterat i http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=137431
> #: gst/gst.c:133
> msgid "path list for loading plugins (separated by '"
> msgstr "sökvägslista för inläsning av insticksmoduler (åtskild av '"
> 
> # Felrapporterat i http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=137431
> #: gst/gst.c:133
> msgid "')"
> msgstr "')"

Bra att du rapporterat.  Men tills det är rättat kan du ju ändå ha
citationstecken istället för apostrofer, eller hur?

> # Felrapporterat i http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=137431
> #: gst/gst.c:136
> msgid "Scheduler to use ('"
> msgstr "Schedulerare att använda ('"
> 
> # Felrapporterat i http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=137431
> #: gst/gst.c:136
> msgid "' is the default)"
> msgstr "' är standardalternativet)"

Motsvarande.

> #: gst/gsterror.c:56
> msgid "GStreamer encountered a general core library error."
> msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt fel i bibliotekskärnan."

"Core library" borde väl vara "kärnbibliotek", inte "bibliotekskärna"?

> #: gst/gsterror.c:164
> msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
> msgstr "Det finns ingen komprimeringsmetod som kan hantera denna flödestyp."

"Komprimering" tycker jag blir lite fel här.  Det handlar om
kodning/avkodning, där visserligen komprimering ofta är en aspekt men
långt ifrån den enda.

> #: gst/gsttag.c:107
> msgid "free text commenting the data"
> msgstr "frihandstext som kommenterar dessa data"

"Frihand", tror du det? :-) "Fri text" kan jag gå med på, men den har
knappast skrivits på frihand, utan med hjälp av ett tangentbord.

> #: gst/gsttag.c:171
> msgid "performer"
> msgstr "utförare"
> 
> #: gst/gsttag.c:172
> msgid "person(s) performing"
> msgstr "person(er) som utför"

Ovanligt ord i sammanhanget.  Kanske "aktörer"?

> #: gst/gsttag.c:181
> msgid "codec"
> msgstr "komprimeringsmetod"
> 
> msgid "Codec"
> msgstr "Komprimeringsmetod"
> 
> #: gst/gsttag.c:182
> msgid "codec the data is stored in"
> msgstr "komprimeringsmetod som dessa data lagras med"
> 
> #: gst/gsttag.c:186
> msgid "video codec"
> msgstr "videokomprimeringsmetod"
> 
> msgid "Video codec"
> msgstr "Videokomprimeringsmetod"
> 
> #: gst/gsttag.c:187
> msgid "codec the video data is stored in"
> msgstr "komprimeringsmetod som dessa videodata lagras med"
> 
> #: gst/gsttag.c:191
> msgid "audio codec"
> msgstr "ljudkomprimeringsmetod"
> 
> msgid "Audio codec"
> msgstr "Ljudkomprimeringsmetod"
> 
> #: gst/gsttag.c:192
> msgid "codec the audio data is stored in"
> msgstr "komprimeringsmetod som dessa ljuddata lagras med"

Kommentar om komprimering enligt ovan.

> #: gst/gsttag.c:206
> msgid "minimum bitrate"
> msgstr "minimal bithastighet"
> 
> #: gst/gsttag.c:207
> msgid "minimum bitrate in bits/s"
> msgstr "minimal bithastighet i bitar/s"
> 
> #: gst/gsttag.c:211
> msgid "maximum bitrate"
> msgstr "maximal bithastighet"
> 
> #: gst/gsttag.c:212
> msgid "maximum bitrate in bits/s"
> msgstr "maximal bithastighet i bitar/s"

Gäller det vad som varit under en uppspelning?  I så fall passar väl
"minsta/högsta" bättre.  Eftersom det även talas om genomsnittlig,
känns det mer som uppmätta värden än satta gränser.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.