Re: Modifieringsdatum eller ändringsdatum?

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-03-04 11:22:26

ons 2004-03-03 klockan 23.05 skrev Richard Hult:
> > André Dahlqvist påpekade att jag varit inkonsekvent med översättningen
> > av "Modification Date" i GNOME:
> > http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=135882
> > 
> > Jag undrar nu vilken översättning av detta som folk tycker är bäst, så
> > att GNOME-översättningarna kan standardiseras på denna term, och så även
> > GNOME-ordlistan.
> > Modifieringsdatum eller ändringsdatum?
> 
> Ändringsdatum tycker jag känns mer naturligt och därmed lite mer i linje
> med GNOME-svenskan i övrigt.

Jo, det kan jag köpa. Jag har nu uppdaterat GNOME-ordlistan med detta,
och ändrat alla befintliga GNOME-översättningar till att använda
"ändringsdatum", "ändringstid" osv.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.