Re: Modifieringsdatum eller ändringsdatum?

Författare: Richard Hult (richard_at_imendio.com)
Datum: 2004-03-03 23:05:43

ons 2004-03-03 klockan 22.52 skrev Christian Rose:
> André Dahlqvist påpekade att jag varit inkonsekvent med översättningen
> av "Modification Date" i GNOME:
> http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=135882
> 
> Jag undrar nu vilken översättning av detta som folk tycker är bäst, så
> att GNOME-översättningarna kan standardiseras på denna term, och så även
> GNOME-ordlistan.
> Modifieringsdatum eller ändringsdatum?

Ändringsdatum tycker jag känns mer naturligt och därmed lite mer i linje
med GNOME-svenskan i övrigt.

/Richard

-- 
Richard Hult          richard@imendio.com
Imendio             http://www.imendio.com


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.