Re: [sv] Modifieringsdatum eller ändringsdatum?

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2004-03-04 00:05:43

2004-03-03 kl. 23.05 skrev Richard Hult:

> ons 2004-03-03 klockan 22.52 skrev Christian Rose:
>> André Dahlqvist påpekade att jag varit inkonsekvent med översättningen
>> av "Modification Date" i GNOME:
>> http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=135882
>>
>> Jag undrar nu vilken översättning av detta som folk tycker är bäst, så
>> att GNOME-översättningarna kan standardiseras på denna term, och så 
>> även
>> GNOME-ordlistan.
>> Modifieringsdatum eller ändringsdatum?
>
> Ändringsdatum tycker jag känns mer naturligt och därmed lite mer i 
> linje
> med GNOME-svenskan i övrigt.

Jag håller med.

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.