översättning av xfce4 - xfce4-trigger-launcher

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-21 23:40:49

Johan Hammar writes:
> #: panel-plugin/triggerlauncher.c:259
> msgid "Check status every"
> msgstr "Kontrollera status varje"

"Var" inte "varje".  Som i "Kontrollera status var 5:e sekund".  (Det
är bättre med "var", även om du inte kan få dit ":e", vilket jag antar
du inte kan.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.