Straw 0.21 Översättning

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-21 22:48:21

Mårten Voxberg writes:
> Jag hoppas att notepad inte pajat
> encoding eller något sådant, om det har gjort det vill jag gärna ha
> instruktioner om hur jag ändrar tillbaka det.

Kodningen i sig verkade riktig, men ditt postprogram hade inte
förstått att det var en UTF-8-kodad fil, och inte sagt något alls om
det.  Men det fixas ju lätt av den händige ... :-)

> # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
> # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
> # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
> # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
> #

Det är meningen du skall fylla i det här.

> #, fuzzy
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: STRAW\n"
> "POT-Creation-Date: 2003-03-16 13:44+0200\n"
> "PO-Revision-Date: 2003-11-17 09:30+0100\n"
> "Last-Translator: Mårten Woxberg <marwo264@student.liu.se>\n"
> "Language-Team: Swedish <gnome-sv@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Ta bort fuzzy-markeringar när du är klar.

> #: glade/strings.c:7
> msgid "Straw"
> msgstr ""

Du hade glömt denna.  Om du kör "msgfmt -c -v sv.po" när du är klar så
talar den om sådant.

> #: glade/strings.c:12
> msgid "_Scroll or Next Unread"
> msgstr "_Rulla eller Nästa Olästa"

Det bör vara litet N och O.

> #: glade/strings.c:22
> msgid "_Add a new feed"
> msgstr "Lägg till en ny nyhetskälla"

Du har inte något _ här.

> #: glade/strings.c:44
> msgid "<b>Subscribe to a new feed</b>"
> msgstr "<b>Prenumerera på en ny kanal"

Du har glömt avslutande "</b>".  (Egentligen skadar det inte att
felrapportera formateringskoder i meddelandena.  De borde sättas dit
utanför översättningen.)

> #: glade/strings.c:47
> msgid "Name for the new feed"
> msgstr "Namn för nyhetskällan"

"Namn på den nya nyhetskällan" bör det väl bli.

> #: glade/strings.c:67
> msgid "Blogroll"
> msgstr "Webbblogslista"

Bara två "b" i rad.  Om man sätter ihop ett ord som slutar på en
dubbeltecknad konsonant, med ett annat ord som börjar på samma
konsonant så faller en av dem bort.

> #: glade/strings.c:69
> msgid "Straw is accessing the blogroll and subscription info of the feed"
> msgstr "Straw accessar bloglistan och prenumerationsinformationen från källlan"

Och "källan" stavas med bara två "l". :-)

> #: glade/strings.c:76
> msgid "<b>Find items</b>"
> msgstr "<b>Hitta nyhet</b>" 

Plural: nyheter.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.