Re: Min dator

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-04-21 23:35:27

 > Båda dessa gamla felöversättningar vållar fortfarande idag problem när
 > det gäller indelning och översättning av menyposter. Men på grund av
 > deras långvariga bruk och därmed de enorma användarförväntningarna av
 > att det verkligen ska heta "Arkiv" respektive "Visa" är ju att översätta
 > dem med någotsomhelst annat närmast fullständigt otänkbart.

Tycker jag inte alls! Två fel blir inte ett rätt. Folk förstår det ändå,
det är inte obildbara Windows-användare vi har som målgrupp.

/tg

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.