Re: Min dator

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-22 07:05:51

mån 2003-04-21 klockan 23.35 skrev Tomas Gradin:
>  > Båda dessa gamla felöversättningar vållar fortfarande idag problem när
>  > det gäller indelning och översättning av menyposter. Men på grund av
>  > deras långvariga bruk och därmed de enorma användarförväntningarna av
>  > att det verkligen ska heta "Arkiv" respektive "Visa" är ju att översätta
>  > dem med någotsomhelst annat närmast fullständigt otänkbart.
> 
> Tycker jag inte alls! Två fel blir inte ett rätt. Folk förstår det ändå,

Att det går att "förstå" ändå med omlärning behöver inte betyda att det 
inte vållar problem för användare och att det därmed är en bra lösning.
Vår uppgift är inte att tvinga användare att lära om sig, utan att
underlätta för dem när de flyttar från ett system till ett annat.


> det är inte obildbara Windows-användare vi har som målgrupp.

Du kanske inte har sådana som målgrupp, men i målgruppen för GNOME finns
definitivt majoriteten av världens datoranvändare med, oavsett tidigare
bakgrund.

Att påstå att detta bara påverkar Windowsanvändare är också ganska
naivt. Dessa befintliga översättningar finns i en förkrossande majoritet
av översatta grafiska fönstersystem alla kategorier, inklusive andra
system i UNIX-miljöer.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.