Re: Min dator

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-21 14:34:31

mån 2003-04-21 klockan 14.10 skrev Tomas Ogren:
> > Ungefär som att "File menu" -> "Arkiv-menyn" för någon med
> > någonsomhelst datorvana känns som det enda rätta, även fast det
> > historiskt sett är en felöversättning.
> 
> File här gäller väl gamla arkivskåpen? To file xyz, att arkivera xyz.

Jo, men "File" i menynamnet kommer från substantivet file, inte verbet.
I alla fall enligt den ursprungliga dokumentationen från Xerox om jag
minns rätt, och detta har ju levt kvar sedan dess. Man gjorde alltså här
en felöversättning i att man vid första översättningen till svenska
misstolkade det som enbart arkiveringsoperationer och inte allmänna
operationer som härrörde sig på filer som det egentligen avsåg. I
File-menyn kan man ju ofta utföra andra filoperationer och inte bara
operationer för att "arkivera" arbetet. Samtidigt har begreppen också
förvirrats alltmer då vi idag skiljer mer på "filer" och "[band]arkiv"
än tidigare, då hårddiskar var ovanliga och information lagrade på
magnetband dominerade. "Arkiv" använder vi ju idag nästan uteslutande om
säkerhetskopior och komprimerade objekt för långsiktig lagring eller
specialanpassade för distribution, snarare än om de filer som vi i vårt
normala arbete regelbundet skapar och använder och som menyn hänvisar
till.

En liknande felöversättning av menynamn som levt kvar är "Visa" för
"View" -- menynamnet kommer ifrån substantivet (på svenska "vy") och
inte verbet (på svenska "visa").

Båda dessa gamla felöversättningar vållar fortfarande idag problem när
det gäller indelning och översättning av menyposter. Men på grund av
deras långvariga bruk och därmed de enorma användarförväntningarna av
att det verkligen ska heta "Arkiv" respektive "Visa" är ju att översätta
dem med någotsomhelst annat närmast fullständigt otänkbart.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.