Re: Om att översätta Pingus

Författare: Robert (ojalarobert_at_tiscali.se)
Datum: 2003-04-21 10:53:12

I sådana fall måste man skapa en anpassad översättning.
Jag tycker att figurerna i detta fall ska översättas till vad de ser ut att
vara.
En figur som heter "Bridger" och går med fina kläder kan översättas till
"minister" eller något liknande.

Jag vill gärna ser mer av anpassade översättningar av Linux. I den engelska
versionen av Windows heter det "My computer" och i den svenska "Den här
datorn". Det skulle se amatörmässigt ut som det skulle heta "Min dator".

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.