Re: Om att översätta Pingus

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-20 12:21:15

sön 2003-04-20 klockan 11.50 skrev Janne:
> Jag håller på att översätta Pingus (pingus.seul.org), en Lemmings-klon
> för Linux. En bärande del av spelet är olika "egenskaper" man kan sätta
> på sina små pingviner, typ "Basher", "Digger", "Blocker" och så vidare.
> 
> Frågan är nu om dessa skall översättas? Min egen första reaktion är att
> dom borde, men namnen på dom i själva spelet är fixa (texten är en del
> av grafiken). Dom existerande översättningarna verkar vara delade
> ungefär 50/50 på detta.

Min spontana reaktion är "ja". Om dom inte kan översättas överallt bör
det nog felrapporteras, och det kommas på någon lösning som möjliggör
detta. I spelbeskrivningstexterna som visas refereras ju figurerna till
med namn, och med tanke på spelets målgrupp är det nog extra motiverat
att ha så mycket som möjligt avspelet, och särskilt just sådana här
beskrivande uttryck, översatta.


> Basher

Kanske "slagare"? "Bash" kan ju översättas med "slå", och figuren gräver
sig ju fram horisontellt med en kanske lite slående rörelse.


> Blocker (Blockare)

Kanske "blockerare"?


Christian

(som delvis har ägnat helgen åt att testa nya versionen av Pingus med
6-årige brorsonen som är djupt fascinerad av spelet)

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.