Re: Språkfel i Anaconda

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-04-18 21:58:17

Tomas Gradin nedtecknade:
> Visst säger man stoppa i oftare än mata in, eftersom det förra är talspråk
> och det senare är skriftspråk.
> 
> "Sätta i" däremot är fel. Det är ju en helt annan manöver!

Kan du förklara exakt vad

    sätta i
    sätta in
    mata in
    stoppa in

betyder för en som nog inte riktigt följer med på nyanserna här?

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.