Re: Språkfel i Anaconda

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-18 21:25:02

fre 2003-04-18 klockan 20.39 skrev Tomas Gradin:
>  > > Mata in skiva x för att fortsätta installationen.
>  > > 
>  > > Man sätter ljus i ljusstakar, men man sätter inte skivor i cd-läsare.
>  > 
>  > Att påstå att det ena är fel är väl att ta i. Tro det eller ej, men folk
>  > i gemen säger i min erfarenhet betydligt oftare "stoppa i", "sätta i",
>  > "sätta in" etc. än "mata in", även om det kanske är mer rättvisande ur
>  > en teknisk synvinkel.
> 
> Visst säger man stoppa i oftare än mata in, eftersom det förra är talspråk
> och det senare är skriftspråk.

Har du några belägg för detta påstående?

En snabb kontroll på nätet verkar inte alls stödja detta påstående, om
man nu inte hävdar att det mesta som skrivs på nätet (inklusive teknisk
dokumentation) är talspråk.


> "Sätta i" däremot är fel. Det är ju en helt annan manöver!
> 
> Man sätter inte i en skiva i läsaren, man stoppar in eller matar in den.
> 
> Båda dessa är korrekta. Eftersom det sedan är skrift vi pysslar med så
> är valet dem emellan ganska självklart.

Se ovan.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.