Re: Språkfel i Anaconda

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-04-18 20:39:21

 > > Mata in skiva x för att fortsätta installationen.
 > > 
 > > Man sätter ljus i ljusstakar, men man sätter inte skivor i cd-läsare.
 > 
 > Att påstå att det ena är fel är väl att ta i. Tro det eller ej, men folk
 > i gemen säger i min erfarenhet betydligt oftare "stoppa i", "sätta i",
 > "sätta in" etc. än "mata in", även om det kanske är mer rättvisande ur
 > en teknisk synvinkel.

Visst säger man stoppa i oftare än mata in, eftersom det förra är talspråk
och det senare är skriftspråk.

"Sätta i" däremot är fel. Det är ju en helt annan manöver!

Man sätter inte i en skiva i läsaren, man stoppar in eller matar in den.

Båda dessa är korrekta. Eftersom det sedan är skrift vi pysslar med så
är valet dem emellan ganska självklart.

/tg

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.