Re: Språkfel i Anaconda

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-18 00:22:52

tor 2003-04-17 klockan 23.42 skrev Tomas Gradin:
> Mata in skiva x för att fortsätta installationen.
> 
> Man sätter ljus i ljusstakar, men man sätter inte skivor i cd-läsare.

Att påstå att det ena är fel är väl att ta i. Tro det eller ej, men folk
i gemen säger i min erfarenhet betydligt oftare "stoppa i", "sätta i",
"sätta in" etc. än "mata in", även om det kanske är mer rättvisande ur
en teknisk synvinkel. Och som Robert påpekade verkar det ju också vara
"sätta in"-terminologin som används på andra ställen. Här får man nog
erkänna att det allmänna språkbruket sprungit förbi teknisk korrekthet
och i detta fall anpassa sig därefter.


Christian
(som stoppade flaskor i pantautomaten idag, och matade inte in dem)

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.