Re: Språkfel i Anaconda

Författare: Robert (ojalarobert_at_tiscali.se)
Datum: 2003-04-17 22:02:41

On 17 Apr 2003 21:20:58 +0200
Christian Rose <menthos@menthos.com> wrote:
> Jag vill hävda att varken "sätt i" eller "sätt in" är fel. Båda
> varianterna finns i svenskan.

Jag förstår ditt resonemang och håller med dig.
Om man är osäker på hur man skriva 
kan man kolla på översättningarna i andra operativsystem.
I Windows står det "sätt in".

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.