Re: Språkfel i Anaconda

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-17 22:26:02

tor 2003-04-17 klockan 22.02 skrev Robert:
> > Jag vill hävda att varken "sätt i" eller "sätt in" är fel. Båda
> > varianterna finns i svenskan.
> 
> Jag förstår ditt resonemang och håller med dig.
> Om man är osäker på hur man skriva 
> kan man kolla på översättningarna i andra operativsystem.
> I Windows står det "sätt in".

Det är förvisso en bra poäng. Ok, jag ändrar vid tillfälle.
Tack för synpunkten!


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.