Re: Språkfel i Anaconda

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-17 21:31:52

tor 2003-04-17 klockan 19.36 skrev Robert:
> För att vara riktigt professionell borde man också ändra "skiva" till "CD",
> men det är en annan sak.

I detta fallet är originalordet "disc", vilket på svenska blir "skiva".
Vill du att originalet ska ändras får du felrapportera det mot Red Hat.
Personligen tycker jag dock att "disc" i originalet är trevligare än
"CD". Det är inte direkt brist på tekniska förkortningar i övrigt i
installationen och därför bör man nog inte använda sådana när det inte
behövs.

För övrigt använder jag svenska datatermgruppens rekommendationer
angående gemen skrivning av "cd"
(http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f22) som de i sin tur
har hämtat från Svenska skrivregler. Båda källorna är vad "riktigt
professionella" använder.

Men tack för synpunkterna.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.