Re: Språkfel i Anaconda

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-17 21:20:58

tor 2003-04-17 klockan 19.45 skrev Robert:
> När användaren ombes att sätta in en CD för att fortsätta installationen
> av Red Hat Linux står det:
> Sätt i skiva x för att fortsätta installationen.
> 
> Detta är språkligt inkorrekt.
> 
> Hur ska användaren göra för att fortsätta installationen? 
> Den bör sätta IN den i enheten.
> 
> Här är en lösning på problemet:
> Sätt in skiva x för att fortsätta installationen.

Jag vill hävda att varken "sätt i" eller "sätt in" är fel. Båda
varianterna finns i svenskan.

Däremot används de ofta olika och det kan måhända finnas en
nyansskillnad. Man sätter in en annons i tidningen, man sätter
(ställer?) in mjölken i kylskåpet. Men man sätter i blommorna i vasen,
sätter i kontakten och sätter i nyckeln i tändningslåset.

Det kan nog vara så att när det rör sig om att flytta något in
någonstans i ett utrymme av något slag brukar man traditionellt sett
använda "sätta in", medan man ofta använder "sätta i" om det rör sig om
att sticka in någonting någonstans. Det är i alla fall en teori.

Vissa företeelser hamnar då någonstans i en gråzon. Jag tror att både
"sätta i" och "sätta in" exempelvis går att använda om vad man bör göra
med SIM-kortet i mobiltelefonen. Vad som känns lämpligt kan kanske bero
lite på hur telefonen är utformad.

Vad gäller cd-läsare tycker jag dock att situationen är betydligt
klarare. Jag betraktar inte min cd-läsare som ett speciellt utrymme utan
ett inmatningsfack för media. Har man en slot-in-läsare blir det ännu
tydligare att man sätter i skivan.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.