Språkfel i Anaconda

Författare: Robert (ojalarobert_at_tiscali.se)
Datum: 2003-04-17 19:45:49

När användaren ombes att sätta in en CD för att fortsätta installationen
av Red Hat Linux står det:
Sätt i skiva x för att fortsätta installationen.

Detta är språkligt inkorrekt.

Hur ska användaren göra för att fortsätta installationen? 
Den bör sätta IN den i enheten.

Här är en lösning på problemet:
Sätt in skiva x för att fortsätta installationen.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.