Re: printconf (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-14 11:03:43

tor 2003-03-13 klockan 23.08 skrev Göran Uddeborg:
> Jag vet inte. Jag brukar försöka skriva så att även en som inte
> förstår ett ord engelska skall klara av det. Men det är väl
> egentligen inte så många av dem som läser det meddelandet som hör till
> den kategorin.

Mmm. Och eftersom det rör sig om ett namn tycker jag inte att de blir så
hjälpta av att ha det översatt.


> > > >  #: ../util/editQueue.py:66
> > > >  #, python-format
> > > > N msgid ""
> > > > N "HH:MM:SS or '%s'.\n"
> > > > N "Use GMT."
> > > > N msgstr ""
> > > > N "HH:MM:SS eller \"%s\".\n"
> > > > N "Använd UTC."
> > > 
> > > Vet du vad %s kan bli här?
> > 
> > Nej tyvärr... jag lyckas inte checka ut modulen. Lyckas du?
> 
> De tillåter väl inte utcheckning av koden, såvitt jag vet. Däremot
> går det ju bra att hämta SRPM:en (när man kommit på att den bytt namn
> till redhat-config-printer i senaste betan). Jag hittade detta:
> 
>     k = {N_("columns"): _("Number of columns on a page"),
>       N_("cpi"): _("Characters per inch"),
>       N_("job-billing"): _("Billing label"),
>       N_("job-hold-until"): _("HH:MM:SS or '%s'.\n"
>                   "Use GMT.") % N_("indefinite"),
>       N_("job-sheets"): _("Banner pages (start,end):\n"
>                 "for example, '%s'") % N_("standard"),
>       N_("landscape"): _("Landscape (%s or %s)") % (N_("true"),
>                              N_("false")),
> 
> Det verkar ju som om det blir strängen "indefinite".
> 
> Översättningen verkar rätt.

Okej.


> Men det verkar dessutom som den skulle vara markerad för översättning,
> men den finns inte med. Jag kollar om det är något fel.

Ja, gör görna det. Tack.


> > > >  #: ../util/editQueue.py:70
> > > >  #, python-format
> > > > N msgid "Landscape (%s or %s)"
> > > > N msgstr "Liggande (%s eller %s)"
> > > 
> > > Och här?
> > 
> > Dito.
> 
> "true" eller "false", enligt ovan. Översättningen är bra.

Ok.


> > > >  # Osäker
> > > >  #: ../gui/redhat-config-printer.glade.str:187
> > > > N msgid "Imageable Area"
> > > > N msgstr "Bildbart område"
> > > 
> > > Kanske "skrivbart område". Men jag är också osäker.
> > 
> > Det är säkert "skrivbart område", även om jag inte är säker. Kan du
> > kolla upp?
> 
> Jag ser det i glade-filen, men jag kan inte Glade, och vet inte hur
> det kopplas ihop. Men termen används på andra ställen, och där
> handlar det om skrivadbeskrivningar som skall ange var det går att
> skriva. Så ja, skrivbart område är nog bra.

Okej.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.