screem

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-13 23:22:35

Christian Rose writes:
> N "Project-Id-Version: screem 0.6.0\n"

Kom inte 0.6.0.1 alldeles efter, eller är jag helt förvirrad?

(Jag återkommer med en närmare granskning av översättningarna.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.