Re: printconf (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-13 23:08:37

Christian Rose writes:
> tis 2003-03-11 klockan 20.03 skrev Göran Uddeborg:
> > >  #: ../util/queueTree.py:624
> > > N msgid "Notes from the Linux Printing Database"
> > > N msgstr "Anteckningar från Linux Printing Database"
> > 
> > Man skall inte ha någon förklaring av "Linux Printing Database"? Typ
> > "... från Linux Printing Database (Linux skrivardatabas)" eller så.
> 
> Behövs det verkligen? Jag tycker att det kanske snarare stjälper än
> hjälper. Men jag kan säkert övertygas med lite mer detaljerad
> argumentation.

Jag vet inte. Jag brukar försöka skriva så att även en som inte
förstår ett ord engelska skall klara av det. Men det är väl
egentligen inte så många av dem som läser det meddelandet som hör till
den kategorin.

> > >  #: ../util/editQueue.py:66
> > >  #, python-format
> > > N msgid ""
> > > N "HH:MM:SS or '%s'.\n"
> > > N "Use GMT."
> > > N msgstr ""
> > > N "HH:MM:SS eller \"%s\".\n"
> > > N "Använd UTC."
> > 
> > Vet du vad %s kan bli här?
> 
> Nej tyvärr... jag lyckas inte checka ut modulen. Lyckas du?

De tillåter väl inte utcheckning av koden, såvitt jag vet. Däremot
går det ju bra att hämta SRPM:en (när man kommit på att den bytt namn
till redhat-config-printer i senaste betan). Jag hittade detta:

    k = {N_("columns"): _("Number of columns on a page"),
       N_("cpi"): _("Characters per inch"),
       N_("job-billing"): _("Billing label"),
       N_("job-hold-until"): _("HH:MM:SS or '%s'.\n"
                   "Use GMT.") % N_("indefinite"),
       N_("job-sheets"): _("Banner pages (start,end):\n"
                 "for example, '%s'") % N_("standard"),
       N_("landscape"): _("Landscape (%s or %s)") % (N_("true"),
                              N_("false")),

Det verkar ju som om det blir strängen "indefinite".

Översättningen verkar rätt.

Men det verkar dessutom som den skulle vara markerad för översättning,
men den finns inte med. Jag kollar om det är något fel.

> > >  #: ../util/editQueue.py:70
> > >  #, python-format
> > > N msgid "Landscape (%s or %s)"
> > > N msgstr "Liggande (%s eller %s)"
> > 
> > Och här?
> 
> Dito.

"true" eller "false", enligt ovan. Översättningen är bra.

> > >  # Osäker
> > >  #: ../gui/redhat-config-printer.glade.str:187
> > > N msgid "Imageable Area"
> > > N msgstr "Bildbart område"
> > 
> > Kanske "skrivbart område". Men jag är också osäker.
> 
> Det är säkert "skrivbart område", även om jag inte är säker. Kan du
> kolla upp?

Jag ser det i glade-filen, men jag kan inte Glade, och vet inte hur
det kopplas ihop. Men termen används på andra ställen, och där
handlar det om skrivadbeskrivningar som skall ange var det går att
skriva. Så ja, skrivbart område är nog bra.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.