Re: screem

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-14 11:05:02

tor 2003-03-13 klockan 23.22 skrev Göran Uddeborg:
> > N "Project-Id-Version: screem 0.6.0\n"
> 
> Kom inte 0.6.0.1 alldeles efter, eller är jag helt förvirrad?

Jo, men den varkar inte finnas att tillgå från hemsidan... så jag
översatte 0.6.0 istället.


> (Jag återkommer med en närmare granskning av översättningarna.)

Ok.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.