Re: printconf (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-11 22:48:23

tis 2003-03-11 klockan 20.03 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: ../util/queueTree.py:624
> > N msgid "Notes from the Linux Printing Database"
> > N msgstr "Anteckningar från Linux Printing Database"
> 
> Man skall inte ha någon förklaring av "Linux Printing Database"? Typ
> "... från Linux Printing Database (Linux skrivardatabas)" eller så.

Behövs det verkligen? Jag tycker att det kanske snarare stjälper än
hjälper. Men jag kan säkert övertygas med lite mer detaljerad
argumentation.


> >  #: ../util/editQueue.py:66
> >  #, python-format
> > N msgid ""
> > N "HH:MM:SS or '%s'.\n"
> > N "Use GMT."
> > N msgstr ""
> > N "HH:MM:SS eller \"%s\".\n"
> > N "Använd UTC."
> 
> Vet du vad %s kan bli här?

Nej tyvärr... jag lyckas inte checka ut modulen. Lyckas du?


> >  #: ../util/editQueue.py:70
> >  #, python-format
> > N msgid "Landscape (%s or %s)"
> > N msgstr "Liggande (%s eller %s)"
> 
> Och här?

Dito.


> >  #: ../util/editQueue.py:648
> > N msgid "Add queue option"
> > N msgstr "Lägg till köalternativ"
> 
> Hmm, just här passar inte översättningen "option"->"alternativ" så
> bra. Det låter som att det är en alternativ kö man lägger till.
> 
> Men det framgår kanske av sammanhanget, så att det inte är något
> problem.

Jag tror det framgår. Dessutom finns det en betydelseskillnad -- jfr
"optional queue" -> "alternativ kö"/"alternativkö" med det som används
här, "köalternativ".


> >  #. Validate
> >  #: ../util/editQueue.py:663
> > N msgid "Invalid option name"
> > N msgstr "Ogiltigt aternativnamn"
> 
> Saknas ett "l" i "alternativ".

Oj. Tack!


> >  #: ../util/printconf_conf.py:152
> > N msgid ""
> > N "This driver requires Hewlett Packard's hpijs driver (available in the hpijs "
> > N "package) which does not appear to be installed."
> > N msgstr ""
> > N "Denna drivrutin kräver Hewlett Packards hpijs-drivrutinspaket (som finns i "
> > N "paketet hpijs) som inte verkar vara installerat."
> 
> Det är väl "paket" en gång för mycket där. Vad som krävs är Hewlett
> Packards hpijs-DRIVRUTIN (som finns i PAKETET hpijs). Då får det bli
> "installerad" på slutet också, eftersom det syftar på rutinen.

Sant. Jag fixar. Tackar.


> >  # Osäker
> >  #: ../gui/redhat-config-printer.glade.str:187
> > N msgid "Imageable Area"
> > N msgstr "Bildbart område"
> 
> Kanske "skrivbart område". Men jag är också osäker.

Det är säkert "skrivbart område", även om jag inte är säker. Kan du
kolla upp?


> >  #: ../gui/redhat-config-printer.glade.str:227
> > N msgid "These settings are system-wide."
> > N msgstr "Dessa inställningar är globala."
> 
> Kanske tydligare med "systemglobala"? Så att man inte tror att man
> kan göra något "nätverksglobalt" till exempel?

Ändrar till "globala för systemet".


> >  #: ../gui/redhat-config-printer.glade.str:234
> > N msgid "Choose which other computers may use this queue."
> > N msgstr "Välj vilka andra datorer som kan använda denna kö."
> 
> Vore inte "får" naturligare än "kan" på svenska i detta fall?

Jag ändrar. Tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.