Re: libuser (Red Hat)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-03-10 15:11:52

 > >   #: apps/lnewusers.c:288
 > >   #, c-format
 > > N msgid "Error setting initial password for %s: %s\n"
 > > N msgstr "fel vid inställning av initialt lösenord för %s: %s\n"
 > 
 > Inte stor bokstav i översättningen?

Jo. Men inte nog med det, tänk dit det formella subjektet "det" i början av
meningen, och lägg till verbet också:

Det blev fel vid inställning av initialt lösenord...

Jag tycker inte det ser bra ut. Obestämd artikel är vanligt i engelskan, men 
känns ganska främmande i svenskan. Jämför med detta:

Det blev fel vid inställningen av det initiala lösenordet...

Det ser genast mer aptitligt ut. Jag föreslår därför att vi formulerar det så
här i stället:

"Fel vid inställningen av det initiala lösenordet för %s: %s\n"

Förresten, brukar vi översätta "initial" med "initialt"? Jag har inget emot
det, jag blev bara lite osäker :)

 > >   #: lib/user.c:221
 > >   #, c-format
 > > N msgid "name contains invalid char `%c'"
 > > N msgstr "namnet innehåller ogiltiga tecknet \"%c\""
 > 
 > Hellre "ogiltigt tecken" eller "det ogiltiga tecknet".

Någondera av dessa skulle gå bra:

namnet innehåller det ogiltiga tecknet...
namnet innehåller ett ogiltigt tecken...

Se resonemanget ang. bestämd/obestämd artikel ovan.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.