libuser (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-10 14:57:45

Christian Rose writes:
>   #: apps/lnewusers.c:288
>   #, c-format
> N msgid "Error setting initial password for %s: %s\n"
> N msgstr "fel vid inställning av initialt lösenord för %s: %s\n"

Inte stor bokstav i översättningen?

>   #: lib/user.c:221
>   #, c-format
> N msgid "name contains invalid char `%c'"
> N msgstr "namnet innehåller ogiltiga tecknet \"%c\""

Hellre "ogiltigt tecken" eller "det ogiltiga tecknet".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.