Re: coreutils

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-03-05 12:53:22

 > Det är fullt möjligt att det är tiden och inte datumet man angett när
 > man ställt klockan och fått det här felmeddelandet:
 > 
 >   23:05 uebn> env LANG=C date --set=15:30
 >   date: cannot set date: Operation not permitted
 >   Tue Mar 4 15:30:00 CET 2003
 >   23:05 uebn> date --set=15:30
 >   date: kan inte ställa klockan: Operationen inte tillåten
 >   tis mar 4 15:30:00 CET 2003

Men detta ser ju inte bra ut.

Man kan inte "rationalisera bort" verbet på det där viset, oavsett originalet.
Dessutom är "operation" ett märkligt ord på svenska, jag tänker på kirurger
och liknande och jag tror de flesta icke-tekniker associerar likadant.
Slutligen ska det definitivt inte vara versal i mitten.

Jag föreslår därför detta i stället:

date: kan inte ställa klockan: åtgärden är inte tillåten

Eventuellt denna i stället, som nästan är vackrare:

date: kan inte ställa klockan: åtgärden tillåts inte

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.