Re: coreutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-05 20:32:19

Tomas Gradin writes:
> 
> > Det är fullt möjligt att det är tiden och inte datumet man angett när
> > man ställt klockan och fått det här felmeddelandet:
> > 
> >   23:05 uebn> env LANG=C date --set=15:30
> >   date: cannot set date: Operation not permitted
> >   Tue Mar 4 15:30:00 CET 2003
> >   23:05 uebn> date --set=15:30
> >   date: kan inte ställa klockan: Operationen inte tillåten
> >   tis mar 4 15:30:00 CET 2003
> 
> Men detta ser ju inte bra ut.
> 
> Man kan inte "rationalisera bort" verbet på det där viset, oavsett originalet.
> Dessutom är "operation" ett märkligt ord på svenska, jag tänker på kirurger
> och liknande och jag tror de flesta icke-tekniker associerar likadant.
> Slutligen ska det definitivt inte vara versal i mitten.
> 
> Jag föreslår därför detta i stället:
> 
> date: kan inte ställa klockan: åtgärden är inte tillåten
> 
> Eventuellt denna i stället, som nästan är vackrare:
> 
> date: kan inte ställa klockan: åtgärden tillåts inte

Man kan diskutera om man kan eller inte kan ha förkortade skrivsätt
som inte är grammatiskt korrekta. Jag håller inte själklart med dig.

Men jag vill påpeka att den delen av meddelandet inte kommer ifrån
coreutils, utan från libc. Det är förklaringen man får av ett
errno-värde från strerror(3). Så detta är i så fall en diskussion om
libc, inte om coreutils. Och om man skall titta över detta bör man
nog gå igenom alla errno-förklaringar, så att de inte blir
inkonsistenta.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.