Re: coreutils

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-04 23:12:55

tis 2003-03-04 klockan 23.09 skrev Göran Uddeborg:
> > > > > > > #: src/date.c:468
> > > > > > > msgid "cannot set date"
> > > > > > > msgstr "kan inte ställa klockan"
> > > > > > 
> > > > > > "ställa datum"?
> > > > > 
> > > > > Så säger man väl inte på svenska; det är klockan man ställer, inte
> > > > > tiden. Olika språkbruk för samma sak. Ändrar inte.
> > > > 
> > > > Men hörrudu... det står ju "date" i meddelandet. Någonting med datum får
> > > > det väl bli.
> > > 
> > > Men vadå? Som sagt så säger man "set the time" på engelska när man på
> > > svenska säger "ställa klockan". Ordet "time" finns inte med i det
> > > svenska uttrycket. Här är det en klocka som även visar datum, och då
> > > blir det "set the date" på engelska. Men för den skull är det ju
> > > fortfarande klockan man ställer. Så jag tycker fortfarande att det är
> > > rätt som det är.
> > 
> > På de flesta "verkliga" klockor jag känner till ställer man datumet
> > oberoende av tiden. Även om det inte behöver fungera på det viset i just
> > detta sammanhang tycker jag att det är olyckligt att du översätter
> > "date" med "klockan"... Särskilt som det begrepp som nog de flesta
> > associerar med en klocka är tid snarare än datum. Alla klockor visar ju
> > inte datum, men alla (som jag känner till iaf) visar tiden. Att därför
> > översätta "date" till "klocka" som ger assocationer till tid snarare än
> > datum är nog därför extra olyckligt.
> 
> Det är fullt möjligt att det är tiden och inte datumet man angett när
> man ställt klockan och fått det här felmeddelandet:
> 
>   23:05 uebn> env LANG=C date --set=15:30
>   date: cannot set date: Operation not permitted
>   Tue Mar 4 15:30:00 CET 2003
>   23:05 uebn> date --set=15:30
>   date: kan inte ställa klockan: Operationen inte tillåten
>   tis mar 4 15:30:00 CET 2003
> 
> Meddelandet kan gälla både tid och datum. På svenska gör det inget,
> eftersom som sagt formuleringen är att man ställer klockan oavsett om
> det rör tid eller datum. På engelska fick de välja det ena, vilket
> kan bli fel i fall som det här.
> 
> Jag tycker fortfarande att min översättning är korrekt.

Okejrå'.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.