firstboot (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-04 11:41:09

Christian Rose writes:
>  #: ../src/modules/up2date.py:36
>  msgid ""
> N "This step will register your system with a complimentary Demo Account from "
> N "Red Hat Network so that you can receive the latest software packages "
> N "directly from Red Hat. Using this tool will allow you to always have the "
> N "most up-to-date Red Hat Linux system with all the security patches, bug "
> N "fixes, and software enhancements. \n"
>  "\n"
>  "If you purchased this product, you are entitled to a free trial of Red Hat "
>  "Network Basic Service. To access the free trial, please refer to the product "
>  "activation card found in the box for detailed instructions. \n"
>  "\n"
>  "If you did not purchase this product, visit http://rhn.redhat.com for more "
>  "information or to subscribe to Red Hat Network Basic Service. \n"
>  msgstr ""
> N "Detta steg kommer att registrera ditt system med ett tillfälligt "
> N "demonstrationskonto från Red Hat Network, så att du kan få de senaste "
> N "programpaketen direkt från Red Hat. Genom att använda detta verktyg får du "
> N "ett alltid uppdaterat Red Hat Linux-system med alla säkerhetsfixar, felfixar "
> N "och förbättringar av programpaket.\n"
> N "\n"
>  "Om du köpte denna produkt har du rätt till en fri provperiod med Red Hat "
>  "Networks \"Basic\"-tjänst. För att aktivera den fria provperioden behöver du "
>  "följa instruktionerna som finns på produktaktiveringskortet i kartongen.\n"
>  "\n"
> N "Om du inte köpte denna produkt, besök då http://rhn.redhat.com för mer "
>  "information eller för att prenumerera på Red Hat Networks \"Basic\"-tjänst.\n"

Första meningen: Det står egentligen inget om att demonstrationskontot
är tillfälligt. (Hur är det, är det det egentligen. Jag har inte
följt det där med RHN så noga.)

Däremot står det "complimentary", vilket väl snarast borde översättas
med "fritt", "gratis", eller något sådant.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.