Re: firstboot (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-04 11:57:59

tis 2003-03-04 klockan 11.41 skrev Göran Uddeborg:
> Christian Rose writes:
> >  #: ../src/modules/up2date.py:36
> >  msgid ""
> > N "This step will register your system with a complimentary Demo Account from "
> > N "Red Hat Network so that you can receive the latest software packages "
> > N "directly from Red Hat. Using this tool will allow you to always have the "
> > N "most up-to-date Red Hat Linux system with all the security patches, bug "
> > N "fixes, and software enhancements. \n"
> >  "\n"
> >  "If you purchased this product, you are entitled to a free trial of Red Hat "
> >  "Network Basic Service. To access the free trial, please refer to the product "
> >  "activation card found in the box for detailed instructions. \n"
> >  "\n"
> >  "If you did not purchase this product, visit http://rhn.redhat.com for more "
> >  "information or to subscribe to Red Hat Network Basic Service. \n"
> >  msgstr ""
> > N "Detta steg kommer att registrera ditt system med ett tillfälligt "
> > N "demonstrationskonto från Red Hat Network, så att du kan få de senaste "
> > N "programpaketen direkt från Red Hat. Genom att använda detta verktyg får du "
> > N "ett alltid uppdaterat Red Hat Linux-system med alla säkerhetsfixar, felfixar "
> > N "och förbättringar av programpaket.\n"
> > N "\n"
> >  "Om du köpte denna produkt har du rätt till en fri provperiod med Red Hat "
> >  "Networks \"Basic\"-tjänst. För att aktivera den fria provperioden behöver du "
> >  "följa instruktionerna som finns på produktaktiveringskortet i kartongen.\n"
> >  "\n"
> > N "Om du inte köpte denna produkt, besök då http://rhn.redhat.com för mer "
> >  "information eller för att prenumerera på Red Hat Networks \"Basic\"-tjänst.\n"
> 
> Första meningen: Det står egentligen inget om att demonstrationskontot
> är tillfälligt. (Hur är det, är det det egentligen. Jag har inte
> följt det där med RHN så noga.)
> 
> Däremot står det "complimentary", vilket väl snarast borde översättas
> med "fritt", "gratis", eller något sådant.

Oj! Jag ändrar till "gratis" bums.
Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.