Re: comps-po (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-04 11:26:16

Christian Rose writes:
> mån 2003-03-03 klockan 10.26 skrev Göran Uddeborg:
> > >   #: comps-milan.xml.in.h:2
> > > N msgid "Applications"
> > > N msgstr "Program"
> > 
> > I specspo skiljer de mellan "application", "program" och "utility".
> > Jag har försökt att konsekvent översätta det med "tillämpning",
> > "program" och "verktyg".  comps-po kanske är så nära specspo att det
> > vore en fördel om det följde samma princip?
> 
> Jag vet inte. I allmänhet brukar vi ju översätta "application" med
> "program", och jag tycker att det fungerar även i comps-po. "Programs"
> finns inte i comps-po, så det är ingen risk för förväxling på samma sätt
> i comps-po som i specspo.

Jag menade att comps-po var nära släkt med kategorierna i specspo.
Men det här har ingen självklart bra lösning.  Gör som du tror blir
bäst.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.