Re: comps-po (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-04 00:23:22

mån 2003-03-03 klockan 10.26 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: comps-milan.xml.in.h:2
> > N msgid "Applications"
> > N msgstr "Program"
> 
> I specspo skiljer de mellan "application", "program" och "utility".
> Jag har försökt att konsekvent översätta det med "tillämpning",
> "program" och "verktyg".  comps-po kanske är så nära specspo att det
> vore en fördel om det följde samma princip?

Jag vet inte. I allmänhet brukar vi ju översätta "application" med
"program", och jag tycker att det fungerar även i comps-po. "Programs"
finns inte i comps-po, så det är ingen risk för förväxling på samma sätt
i comps-po som i specspo.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.