Re: bindconf (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-04 00:19:45

lör 2003-03-01 klockan 21.30 skrev Göran Uddeborg:
> > N msgid "(C) 2004 Red Hat, Inc."
> > N msgstr "© 2004 Red Hat, Inc."
> 
> Den var intressant!  Men det är väl bara att översätta som du gjort.

Jag lade till lite, så att jag kanske slipper översätta det meddelandet
nästa år... :-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.