Re: autorun (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-04 00:18:07

lör 2003-02-22 klockan 19.26 skrev Mattias Dahlberg:
> > #: autorun.cc:543
> > #, c-format
> > msgid "Command STRING will be executed if the CD changes (default \"%s\")"
> > msgstr "Kommandot STRÄNG kommer att köras om cd:n ändras (standard \"%s\")"
> 
> Jag skulle vilja ha "om cd:n byts" eller liknande. "Om cd:n ändras" låter för
> mig som att det handlar om innehållet på cd-skivan. Jmfr med "change clothes"
> som sällan översätts till "ändra kläder".

Visst. Ändrat till "om cd:n byts". Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.