bindconf (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-01 21:30:05

> N msgid "(C) 2004 Red Hat, Inc."
> N msgstr "© 2004 Red Hat, Inc."

Den var intressant!  Men det är väl bara att översätta som du gjort.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.