Re: Lifelines

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-02-27 11:32:09

 > >   #: src/interp/alloc.c:775
 > >   #, c-format
 > > N msgid "%s: the arg #%s must be a float."
 > > N msgstr "%s: argumentet nr. %s måste vara en float."
 > 
 > Kanske "argumentet med nummer %s"?
 > Annars bör det nog vara "argument nummer %s".

Jag röstar för det senare.

 > >   #: src/interp/builtin.c:462
 > >   #, c-format
 > > N msgid "Bad escape code at offset %d in bytecode string <%s>"
 > > N msgstr "Ogiltig kontrollsekvenskod vid offset %d i UTF-kontrollsträng
 > > <%s>"
 > 
 > Kanske s/offset/avstånd/ ?

Offset är inte bra, men avstånd passar inte heller. Jag föreslår "index".

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.