Re: gnome-default-applications

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-02-27 11:25:13

 > > Ändrar du till "Standardprogram" så länge? :)
 > 
 > Nä. Jag tycker att "Föredragna program" är en helt korrekt översättning
 > av "Preferred applications".

Jag tycker att något i stil med "favoritprogram" vore mycket bättre.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.