Re: Lifelines

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-26 23:00:34

ons 2003-02-26 klockan 21.18 skrev Jens Arvidsson:
>  #: src/gedlib/init.c:573
> N msgid "The database is unlocked."
> N msgstr "Databasen är upplåst."

Eller helt enkelt "olåst"?


>  #: src/interp/alloc.c:775
>  #, c-format
> N msgid "%s: the arg #%s must be a float."
> N msgstr "%s: argumentet nr. %s måste vara en float."

Kanske "argumentet med nummer %s"?
Annars bör det nog vara "argument nummer %s".


>  #: src/interp/alloc.c:793
>  #, c-format
> N msgid "%s: the arg #%s must be a table."
> N msgstr "%s: argumentet nr. %s måste vara en tabell."

Dito.


>  #: src/interp/builtin.c:462
>  #, c-format
> N msgid "Bad escape code at offset %d in bytecode string <%s>"
> N msgstr "Ogiltig kontrollsekvenskod vid offset %d i UTF-kontrollsträng <%s>"

Kanske s/offset/avstånd/ ?
Står inget om UTF i originalet. Kan man inte säga "bytekodssträng"?


>  #: src/interp/builtin.c:2219
> N msgid "her_"
> N msgstr "henne"

Vad har undrestrecket för funktion?


>  #: src/liflines/import.c:183
> N msgid "No current internal codeset, so no codeset conversion can be done"
> N msgstr "Ingen aktuell intern teckenkodning, så ingen kodkonvertering kan göras"

kanske "...kan utföras".


>  #: src/liflines/screen.c:421
> N msgid "t Enter tandem mode"
> N msgstr "t Växla t. tandemläge"

Ett helt utskrivet "till" får inte plats eller?


>  #: src/liflines/screen.c:1837
>  #, c-format
> N msgid "editor codeset: %s"
> N msgstr "teckenkodning för editor: %s"

Jag brukar använda översättningen "redigerare". Gäller fler ställen om
du nappar på det.


>  #: src/liflines/screen.c:2339
> N msgid "--- CURRENT SELECTION ---"
> N msgstr "--- AKTUELLT URVAL ---"

MARKERING kanske?


>  #: src/liflines/screen.c:2599
> N msgid "-- CURRENT SELECTION --"
> N msgstr "-- AKTUELLT URVAL --"

Dito.
Det var alla kommentarer. Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.