Re: File och Edit

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-24 16:16:40

mån 2003-02-24 klockan 15.54 skrev Veronica Loell:
> Bara en liten undran varför man i regel översätter Edit till verbform
> men File till nomen. Edit kan väl kanske inte ens med god vilja översättas
> till en nomen form, men varför översätter man inte File med Arkivera?
> 
> Jag vet att det är brukligt att göra så, men det är något jag funderat
> på senaste tiden. Skall man tolka det som om File i själva verket är
> menat som ett nomen?

Vad jag känner till så är namnen på de flesta "standardmenyer" i sin
ursprungliga engelska form egentligen menade att tolkas som verb. Det är
egentligen troligtvis först av misstag och senare av konvention som en
del av dessa inte blivit verb i sin etablerade svenska översättning.

Ett undantag jag känner till är "View" som är menat som substantiv på
engelska (alltså egentligen motsvarande "vy" istället för "visa" som är
vanligare i svenska översättningar). Jag diskuterade nämligen detta med
en användbarhetsingenjör på Sun som dammade av en antik handbok för
Xerox-system (eller tidig Mac; kommer inte ihåg) där denna typ av meny
var dokumenterad för första gången. Just nu hittar jag dock inte
referensen.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.