util-linux-2.11z

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-19 22:34:35

>  #: fdisk/sfdisk.c:887
> N msgid "  Device Boot Start  End  MiB  #blocks  Id System\n"
> N msgstr "  Enhet Start Början Slut  MiB  Block   Id System\n"

Jag tog och körde fdisk (util-linux 2.11r-10) och tittade på det här,
och det verkar som de försöker justera högerkanten snarare än
vänsterkanten:

  Device Boot  Start    End  Blocks  Id System
/dev/hdc1       1     3   24066  83 Linux
/dev/hdc2       4    133  1044225  82 Linux swap
/dev/hdc3      134   1439 10490445  83 Linux

Det ser inte riktigt så snyggt ut som det kunde vara på svenska:

  Enhet Start  Början   Slut  Block  Id System
/dev/hdc1       1     3   24066  83 Linux
/dev/hdc2       4    133  1044225  82 Linux växling

"Början" och "Slut borde vara ett steg till vänster, "Block kanske ett
till höger.

Gäller även de andra snarlika meddelandena förmodar jag, som det jag
klippt ovan.

Observera att helheten tycks vara högerjusterad, "System" står på
samma ställe, men "Enhet" börjar ett steg till höger om "Device".

> N ":n           Go to kth next file [1]\n"
> N ":n           Gå till nästa k:te fil [1]\n"

Jag skulle nog sagt "k:te nästa" på svenska också. "Gå till femte
nästa fil", inte "Gå till nästa femte fil".

> N ":p           Go to kth previous file [1]\n"
> N ":p           Gå till föregående k:te fil [1]\n"

Motsvarande.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.