Re: gFTP

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-19 18:09:15

mån 2003-02-17 klockan 20.29 skrev Mattias Dahlberg:
> #: lib/cache.c:259
> #, c-format
> msgid "Error: Invalid line %s in cache index file\n"
> msgstr "Fel: Raden %s i indexfilen för cachen är ogiltig\n"

"cacheminnet" kanske. Gäller fler ställen.


> #: lib/config_file.c:36
> msgid "Enter your email address here"
> msgstr "Skriv din e-postadress här"

Kanske "Ange..."


> #: lib/config_file.c:37
> msgid "View program:"
> msgstr "Läsprogram:"

"Visningsprogram"?


> 
> #: lib/config_file.c:38
> msgid "The default program used to view files. If this is blank, the internal
> file viewer will be used"
> msgstr "Det program som används för att läsa filer, om inget annat anges. Om
> raden lämnas tom används den interna läsaren"

"...för att visa filer..."


> #: lib/config_file.c:71
> msgid "The maximum KB/s a file transfer can get. (Set to 0 to disable)"
> msgstr "Maxhastigheten i KB/s för filöverföringar. (Sätt till 0 för att
> ignorera)"

"...för att inaktivera" kanske


> #: lib/config_file.c:81
> #: lib/config_file.c:115
> msgid "Port to connect to on the firewall"
> msgstr "Port att koppla till på brandväggen"

"...ansluta till..." kanske?


> #: lib/config_file.c:97
> msgid "Proxy config"
> msgstr "Proxykonfig"

Kanske skriva ut "konfiguration"


> #: lib/config_file.c:98
> msgid "This specifies how your proxy server expects us to log in"
> msgstr "Detta beskriver hur din proxyserver förväntar sig att vi loggar in"

"Detta anger..." kanske


> #: lib/config_file.c:135
> msgid "Need SSH User/Pass"
> msgstr "Behöver SSH-användare/lösen"

kanske "lösenord"


> #: lib/config_file.c:758
> msgid "This section specifies which hosts are on the local subnet and won't need
> to go out the proxy server (if available). Syntax: dont_use_proxy=.domain or
> dont_use_proxy=network number/netmask"
> msgstr "Denna sektion anger vilka värdar som finns på det lokala subnätet och
> inte behöver gå via proxyservern (om sådan finns). Syntax: dont_use_proxy=.domän
> eller dont_use_proxy=IP-nummer/nätmask"

Kanske s/sektion/avsnitt/
Gäller fler ställen.


> #: lib/config_file.c:759
> msgid "ext=file extenstion:XPM file:Ascii or Binary (A or B):viewer program.
> Note: All arguments except the file extension are optional"
> msgstr "ext=filnamnsändelse:XPM fil:Ascii eller binär (A eller B):läsprogram.
> Notera: Alla argument utom filnamnsändelsen är frivilliga"
Kanske s/filnamnsändelse/filändelse/


> #: lib/local.c:189
> #, c-format
> msgid "Error: Cannot truncate local file %s: %s\n"
> msgstr "Fel: Kan inte stympa den lokala filen %s: %s\n"

Kanske trunkera, klippa av, avkorta. Stympa låter brutalt...


> #: lib/misc.c:926
> msgid "Please correct the above warning to connect to this host.\n"
> msgstr "Rätta till ovanstående varning för att anslut mot den här värden.\n"

"...för att anslutA TILL den här..." tycker jag


> #: lib/protocols.c:296
> #, c-format
> msgid "Loading directory listing %s from cache\n"
> msgstr "Laddar kataloglistan %s från cachen\n"

Kanske "läser in" istället


> #: lib/rfc959.c:226
> #: lib/rfc959.c:235
> #: lib/rfc959.c:246
> #, c-format
> msgid "Received invalid response to PWD command: '%s'\n"
> msgstr "Mottog ogiltigt svar på PWD-kommando: '%s'\n"

Byt du till riktiga citattecken: \"%s\". Gäller på fler ställen.


> #: src/text/gftp-text.c:67
> msgid "Rename a local file"
> msgstr "Döp om en lokal fil"

Kanske "byt namn på". Gäller fler ställen.


> #: src/text/gftp-text.c:89
> msgid "Remove a remote directory"
> msgstr "Radera en fjärrkatalog"

Ta bort?


> #: src/text/gftp-text.c:137
> msgid ">.\n"
> "If you have any questions, comments, or suggestions about this program, please
> feel free to email them to me. You can always find out the latest news about
> gFTP from my website at http://www.gftp.org/\n"
> msgstr ">.\n"
> "Om du har några frågor, kommentarer eller förslag angående detta program är du
> välkommen att kontakta mig via e-post. Du hittar alltid de senaste nyheterna om
> gFTP på min hemsida http://www.gftp.org/\n"

Kanske även något om att "Skicka synpunkter på översättningen till
sv@li.org"


> #: src/text/gftp-text.c:139
> #: src/gtk/gftp-gtk.c:1033
> msgid "gFTP comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, see the COPYING
> file. This is free software, and you are welcome to redistribute it under
> certain conditions; for details, see the COPYING file\n"
> msgstr "gFTP levereras HELT UTAN NÅGRA GARANTIER; för detaljer läs filen
> COPYING. Detta är fri mjukvara och det står dig fritt att distribuera det vidare
> under särskilda villkor; för detaljer se filen COPYING\n"

kanske s/mjukvara/programvara/


> # Ska det se ut så här?
> #: src/text/gftp-text.c:372
> #: src/gtk/menu-items.c:797
> msgid "Translated by"
> msgstr ""
> "Översatt av\n"
> "Anders Eurenius <c96aes@cs.umu.se>\n"
> "och Mattias Dahlberg <voz@home.se>"

Bra fråga :)


> #: src/text/gftp-text.c:866
> #: src/gtk/transfer.c:806
> #, c-format
> msgid "File transfer will be throttled to %.2f KB/s\n"
> msgstr "Filöverföringar kommer att bli begränsade till %.2f KB/s\n"

Kanske hellre "kB/s". Gäller isf på fler ställen.


> #: src/gtk/bookmarks.c:573
> msgid "Enter the name of the new folder to create"
> msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen"
> 
> #: src/gtk/bookmarks.c:583
> msgid "Enter the name of the new item to create"
> msgstr "Skriv in namnet på det nya objektet"

Kanske "Ange..." enligt tidigare. Gäller nog på fler ställen.


> #: src/gtk/chmod_dialog.c:212
> msgid "Sticky"
> msgstr "Klibbig (sticky)"

Brukar vi inte säga "Klistrig"?


> #: src/gtk/delete_dialog.c:164
> #, c-format
> msgid "Are you sure you want to delete these %ld files and %ld directories"
> msgstr "Är du säker på att du vill radera dessa %ld filer och %ld kataloger"

s/radera/ta bort/


> #: src/gtk/gftp-gtk.c:146
> msgid "/FTP/_Options..."
> msgstr "/FTP/_Alternativ"

Punkterna?


> #: src/gtk/gftp-gtk.c:1031
> msgid ">. If you have any questions, comments, or suggestions about this
> program, please feel free to email them to me. You can always find out the
> latest news about gFTP from my website at http://www.gftp.org/\n"
> msgstr ">. Om du har några frågor, kommentarer eller förslag om detta program är
> du välkommen att kontakta mig via e-post. Du hittar alltid de senaste nyheterna
> om gFTP på min hemsida http://www.gftp.org/\n"

Samma om kontaktadress till sv@li.org


> #: src/gtk/menu-items.c:69
> #: src/gtk/menu-items.c:99
> msgid "OpenURL: Operation canceled...you must enter a string\n"
> msgstr "ÖppnaURL: Operationen avbruten... du måste ange en sträng\n"

kanske "Åtgärden..."


> #: src/gtk/menu-items.c:156
> msgid "Change Filespec: Operation canceled...you must enter a string\n"
> msgstr "Byt filfilter: Operationen avbruten... Du måste ange en sträng\n"

Dito


> #: src/gtk/menu-items.c:194
> #: src/gtk/menu-items.c:197
> msgid "Change Filespec"
> msgstr "Ändra filfilter"
> 
> #: src/gtk/menu-items.c:197
> msgid "Enter the new file specification"
> msgstr "Skriv in nytt filfilter"

Kanske "Ange..." gäller fler ställen


> #, c-format
> msgid "Error: Cannot open %s for writing: %s\n"
> msgstr "Fel: Kan inte skriva till %s: %s\n"

Kanske "Kan inte öppna %s för skrivning"


> #: src/gtk/menu-items.c:795
> #, c-format
> msgid ""
> "%s\n"
> "Copyright (C) 1998-2002 Brian Masney <masneyb@gftp.org>\n"
> "Official Homepage: http://www.gftp.org/\n"
> "Logo by: Aaron Worley <planet_hoth@yahoo.com>\n"
> msgstr ""
> "%s\n"
> "Copyright (C) 1998-2002 Brian Masney <masneyb@gftp.org>\n"
> "Officiell hemsida: http://www.gftp.org/\n"
> "Logo av: Aaron Worley <planet_hoth@yahoo.com>\n"

s/Logo/Logotyp/ tycker jag
s/(C)/©/
och kanske även en kommentar om sv@li.org


> #: src/gtk/mkdir_dialog.c:73
> msgid "Mkdir: Operation canceled...you must enter a string\n"
> msgstr "Mkdir: Operationen avbruten... Du måste ange en sträng\n"

det där om åtgärd...gäller fler ställen


> #: src/gtk/transfer.c:1561
> #, c-format
> msgid "%d%% complete, %02d:%02d:%02d est. time remaining. (File %ld of %ld)"
> msgstr "%d%% färdigt, %02d:%02d:%02d beräknad tid kvar. (Fil %ld av %ld)"

kanske punkt istället för kolon i tidsangivelsen. Gäller fler ställen.


> #: src/gtk/transfer.c:1621
> #, c-format
> msgid "Retrieving file names...%s bytes"
> msgstr "Hämtar filnamn... %s bytes"

s/bytes/byte/


> #: src/gtk/view_dialog.c:35
> msgid "View"
> msgstr "Läsa"

kanske hellre "visa"


> #: src/gtk/view_dialog.c:47
> #, c-format
> msgid "View: %s is a directory. Cannot view it.\n"
> msgstr "Läsa: %s är en katalog. Går inte att läsa.\n"

Dito. Gäller fler ställen.


> #: src/gtk/view_dialog.c:96
> msgid "Edit: You must specify an editor in the options dialog\n"
> msgstr "Redigera: Du måste ange en editor i dialogrutan med alternativ\n"

kanske s/editor/redigerare/. Kan gälla på fler ställen.
Mycket bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.