Re: util-linux-2.11z

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-19 23:50:02

ons 2003-02-19 klockan 22.34 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: fdisk/sfdisk.c:887
> > N msgid "  Device Boot Start  End  MiB  #blocks  Id System\n"
> > N msgstr "  Enhet Start Början Slut  MiB  Block   Id System\n"
> 
> Jag tog och körde fdisk (util-linux 2.11r-10) och tittade på det här,
> och det verkar som de försöker justera högerkanten snarare än
> vänsterkanten:
> 
>  Device Boot  Start    End  Blocks  Id System
> /dev/hdc1       1     3   24066  83 Linux
> /dev/hdc2       4    133  1044225  82 Linux swap
> /dev/hdc3      134   1439 10490445  83 Linux
> 
> Det ser inte riktigt så snyggt ut som det kunde vara på svenska:
> 
>   Enhet Start  Början   Slut  Block  Id System
> /dev/hdc1       1     3   24066  83 Linux
> /dev/hdc2       4    133  1044225  82 Linux växling
> 
> "Början" och "Slut borde vara ett steg till vänster, "Block kanske ett
> till höger.
> 
> Gäller även de andra snarlika meddelandena förmodar jag, som det jag
> klippt ovan.

Har fixat alla dessa meddelanden nu.


> Observera att helheten tycks vara högerjusterad, "System" står på
> samma ställe, men "Enhet" börjar ett steg till höger om "Device".
> 
> > N ":n           Go to kth next file [1]\n"
> > N ":n           Gå till nästa k:te fil [1]\n"
> 
> Jag skulle nog sagt "k:te nästa" på svenska också. "Gå till femte
> nästa fil", inte "Gå till nästa femte fil".
> 
> > N ":p           Go to kth previous file [1]\n"
> > N ":p           Gå till föregående k:te fil [1]\n"
> 
> Motsvarande.

Har ändrat ordningen nu. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.