Re: gawk-3.1.1k (87%, 38 untranslated)

Författare: Martin Sjögren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Datum: 2003-02-07 00:34:28

tis 2003-02-04 klockan 11.45 skrev Tomas Gradin:
> > #: awkgram.y:427 awkgram.y:447
> > #, c-format
> >N msgid "`%s' used in %s action"
> >N msgstr "\"%s\" använd i %s-åtgärd"
> 
> Jag skulle som vanligt vilja ha bestämd form: %s-åtgärden

Det andra %s ersätts med BEGIN eller END, så ja, bestämd form är bättre.

> > #: awkgram.y:2580
> >N msgid "there were shadowed variables."
> >N msgstr "det fanns överskuggade variabler."
> 
> Hmm, är "överskuggade" tydligt? Kanske det räcker med "skuggade"?

Jag brukar använda "överskuggad", jag har nog aldrig hört talats om
"skuggade variabler". Vad tror folk?

> > #: builtin.c:609 builtin.c:612
> >N msgid "must use `count$' on all formats or none"
> >N msgstr "måste använda \"count$\" på alla format eller inga"
> 
> "...på alla eller inga format" ser bättre ut på svenska.

Mycket sant.

> > #: builtin.c:1231
> > #, c-format
> >N msgid "substr: length %g too big for string indexing, truncating to
> >%g"
> >N msgstr "substr: längden %g är för stor för strängindexering, trunkerat
> >till %g"
> 
> Jag skulle föredra "trunkeras till".

Oj, ja det har du alldeles rätt i.

> > #: builtin.c:1257
> > #, c-format
> >G msgid "substr: start index %d is past end of string"
> >G msgstr "substr: startindex %d är bortom slutet på strängen"
> >N msgid "substr: start index %g is past end of string"
> >N msgstr "substr: startindex %g är bortom slutet på strängen"
> 
> Borde egentligen vara "bortom strängens slut", eftersom detta är genitiv, men 
> det kanske är tydligare så här?
> 
> > #: builtin.c:1249
> > #, c-format
> >N msgid "substr: length %g at start index %g exceeds length of first
> >argument (%lu)"
> >N msgstr "substr: längden %g vid startindex %g överskrider längden av
> >första argumentet (%lu)"
> 
> Men den här köper jag inte! Samma fenomen som ovan, "x of y" är genitiv i
> denna konstruktion, och det ska följaktligen stå "överskrider det första
> argumentets längd (%lu)". Observera även bestämd artikel "det", som här utgör
> formellt subjekt. Helt nödvändigt!

Jag håller med dig i båda fallen. Tack så mycket för kommentarerna!

Hmm, jag kanske skulle ta och klistra in hela filen iaf och se om folk
vill attackera olika delar av den eller så. :-)


/M
Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.